หมวด 5 ท่วงท่าเท้า 5 ท่า [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า

 1. ม้าคร่อมแพะ
 2. ม้าสี่เรียบ
 3. ม้าเหยียดยาว
 4. ม้าจิก
 5. ม้าไข้ว

ท่ามือ

 • หมัดธรรมชาติ
 • หมัดมาตรฐาน
 • ฝ่ามือเดี่ยว
 • ฝ่ามือคู่
 • กรรไกรคู่
 • ปิดฟ้าดิน

ท่ารำไทฟูโด

 • ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า
 • ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า

ฝึกการหายใจ

 1. การปรับลมปราณ สามระดับ
 2. การอัดลม
 3. การรีดลม
 4. การคายลม
 • การเดินม้า
 • กระโดดม้า
 • หลักหมัดซ่อนกล
 • หลักหมัดพรางตา และ อื่นๆ
 • การฝึกกระกระแทก
 • เพื่อสร้างความแกร่งให้กล้ามเนื้อร่างกายและรับแรงกระแทกได้
 • หลักหมัดเบญจภาค
 • ท่ารำหมัดเบญจภาค

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ