เชิงดาบอาษาญี่ปุ่น [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

อุปกรณ์การใส่ และฝึกเราไม่พร้อมดั่งต้นทาง เราไม่เรียกตัวเองว่า “ซามูไร” เราเพียงมีสัญญาณเก่าว่าเราใช้ มัน เยี่ยงไร

Mazataka Ozaki เชื้อสายตระกลูซามูไรเก่าในญี่ปุ่น Ozaki ไม่มีลูกชาย มีแต่ลูกสาว แนวคิดโบราณวิถีดาบไม่ถ่ายทอดให้ลูกสาว ถ่ายทอดเฉพาะลูกชาย ผมไปอยู่ญี่ปุ่นปี 2534 อยู่กับคุณOzaki จนท่านยอมรับ เรียกผมว่า โอซากิ จูเนีย

Henry 4 Dan ทำงานองค์การ U.N. ศิษย์ อ. S.Nishio 8Dan ( อ.นิชิโอศิษย์ท่านอ.มอริเฮ อุเยชิบะ)

อ.ประพันธ์ ไอคิโด ถ่ายทอดการฟัน 8 ทิศทาง

อุปกรณ์การฝึก เครื่องแต่งกาย ไม่สะดวกต่อการหาซื้อและให้ศิษย์หาใส่ในคลาสเรียน จึงปรับวิธี โดยให้ช่างผลิตดาบไทยใบทรงญี่ปุ่นใช้แทน และใช้สายดาบสะพายแทนการไว้ที่เอวและไม่ต้องกังวลเรื่องการถอดเช็ด เปลี่ยนอุปกรณ์บางชิ้น ตามอุปนิสัยชาวสยามประเทศทำอะไรตามสบาย

โดย 4 ขั้นตอน

 1. การชักดาบออกจากฝัก
 2. การฟันต่อเนื่อง
 3. การสะบัดคราบเลือด (จะมีไม่มีก็แล้วแต่ มันคือขั้นตอน)
 4. การเก็บดาบเข้าฝัก

ชักดาบ 2 วิธี

 1. ชักดาบออกจากฝัก
 2. ดึงฝักออกจากด้าม (อย่า งง)

การฝึกการชักดาบ 5 รูปแบบ

 1. ท่านั่ง
 2. ท่านั่งขึ้นนั่งชันเข่า
 3. ท่านั่งชันเข่า
 4. ท่านั่งชันเข่าขึ้นยืน
 5. ท่ายืน

ฝึกในทิศทางเดียว, สองทิศทาง, สามทิศทาง, สี่ทิศทาง, แปดทิศทาง, ฝึกการเข้ารุกและฝึกการตั้งรับ

ท่าฟัน 7 ท่า อื่น ๆ

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ