ศาสตร์พลพยัคฆ์ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ศาสตร์พลพยัคฆ์

ในหลักวิชาศาสตร์พลพยัคฆ์ แบ่งเป็น 4 หมวดวิชาเรียน ได้แก่

 1. การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
 2. การใช้อาวุธ มีด, ดาบ, พลอง
 3. การสร้างเครื่องบำรุงขวัญ
 4. เรียนรู้ตำราพระพิไชยสงคราม

การใช้อาวุธในศาสตร์พลพยัคฆ์

 1. เชิงชักดาบ
 2. เชิงอาษาดาบญี่ปุ่น
 3. เชิงอาษาจีน
 4. เชิงอารักษ์
 5. เชิงทะลวงฟัน
 6. การฝึกพร้อมเชิงขุม

การใช้ขุมในการฝึก

 1. ฝึกเดินขุม เดินเท้า
 2. ฝึกไม้ค้อน 2 หัว, ไม้ฆ้อนหัวเดียว
 3. การใช้ดาบเดี่ยว
 4. การใช้ดาบพร้อมฝัก
 5. การใช้ดาบคู่
 6. ฝักและการใช้สายดาบ
 7. การใช้ดาบพร้อมสายดาบ
 8. การใช้มีดเดี่ยวและการใช้มีดสองมือ

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ