หมวด 1 บนเบาะ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ทักษะบนพื้นด้วยหลักการ 8 อย่าง

  1. หลบ-หลีก
  2. ปัด-ป้อง
  3. ตอบ-โต้
  4. จู่โจม
  5. ชิงชก-ชิงคม
  6. ติด-ตาม
  7. ต่อเนื่อง
  8. ซ้ำเติม

การควบคุมลงพื้น

ใช้เพียงสิบเทคนิค ที่เรียบง่าย เราไม่มีแข่งขัน เราใช้เพียงป้องกัน  เมื่อจำต้องล้มลงบนพื้น ควรจะมีทักษะการเข้าปล้ำหรือการควบคุมบนพื้นไว้บ้าง แต่การป้องกัน แค่เราปลอดภัยจากการโจมตี แล้วรีบล่าถอย คงเพียงพอ อย่าคิดสู้ เพราะสู้คือหยุด ป้องกันคือก่อนเกิดเหตุ

ท่าทุ่มในไทฟูโด

ใช้หลักทวิลักษณ์หนึ่งเทคนิค สองท่า สามสิบเทคนิค หกสิบท่า ใช้ทั้งในรูปแบบตั้งรับ และเทคนิคโจมตี เวลาฝึกเข้าคู่ ช่วยกันฝึกไม่เน้นใช้ทักษะเดียว ในจังหวะเดียว แต่ให้ฝึกใช้ทักษะหลายๆทักษะ เมื่อช่วยกันฝึก ใช้กำลังให้น้อย ใช้ทักษะที่ฝึกมาให้มาก

ยามฝึก : ฝึกกำลัง, มวย, ใจ
ยามใช้ : ใจ, กำลัง, มวย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ