หลักสูตรไท่เก๊ก [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: ไท่เก๊ก ไท่เก๊กตระกูลหยาง, ไท่เก๊กสายเจิ้งมั่นชิ

Read More »

หลักสูตรหวิงชุน [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: หวิงชุน (รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) วันและ

Read More »

หลักสูตรอาวุธ [TaiFuDo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทหัตถยุทธ หลักสูตร: อาวุธ จะมีตั้งแต่อาวุธสั้น กลาง และยาว เช่น มีด

Read More »