การพันผ้าของมวยจีน-ความหมายและประโยชน์ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

แบบไม่มีความหมาย สมัยก่อนไม่มีเข็มขัด ผู้ชายทุกคนจำต้องใช้ผ้าพันเอวแทนเข็มขัด

แต่สายมวย สำนักลั่กฮะ แบ่งเป็น สามสี แดง ดำ ขาว

ความหมาย-นัยยะ
แพรแดง  ผู้เริ่มฝึกใหม่ การเรียนรู้ ความตื่นตัว ความคะนอง ความอยากรู้อยากเห็น ใช้เวลาฝึกหนึ่งถึงสามปี เมื่อทดสอบหากไม่ผ่าน ฝึกต่อไปอีก ไม่เปลี่ยนผ้า

แพรดำ เมื่อขึ้นแพรดำ
       ดำ การทำลาย จิตใจดุดันเพราะผ่านการฝึกมาหนัก พร้อมสู้ทุกคน ร้อนวิชา มือคัน เท้าคัน ตัวคัน ดำใช้เวลาฝึก สามปีถึงสิบปี ใจโอหัง ชำนาญในสิ่งที่ตนรู้ ไม่สนผู้อื่น ของตนเองดีที่สุด
       แพรขาว เมื่อผ่านการฝึกถึงสิบปี บางคนอาจใช้เวลาถึงสามสิบปี รู้สึกถึงความเจ็บทั้งตัวเอง และการการที่ออกมือทำลายผู้อื่น. จิตใจเริ่มชินชากับการฝึกฝนที่แข็งกร้าว เริ่มเบื่อหน่ายการปะทะ การตอบคำถาม. เมื่อรู้ความเจ็บของร่างกาย ก็อยากรู้การแก้ไข รักษา อาจารย์บางสำนักก็จะถ่ายทอดการรักษาให้ ขัดเกลาจิตใจ เน้นฝึกภายในมากกว่าภายนอก
       ส่วนใหญ่ก็ติดอยู่สายแดงกับดำ   ส่วนครูฝึกจะใช้แพรดำครับ

ความกว้างและยาว ของผ้าแพร
       ความกว้างวางฝามือในแนวตั้ง ส่วนความยาวๆ สามเมตร สำหรับผู้มีหน้าท้องยื่น(ลงพุง)อาจยาวกว่านี้ได้  สรุปคือ กว้าง 1 ฝ่ามือแนวตั้ง ยาว 3 เมตรหรือมากกว่า…
       ตำแหน่งการวางปมเงื่อนที่ผูกและความหมาย
       ถึงแม้จะแพรแดงก็แยกผูก ศิษย์ใหม่ผูกข้างซ้าย

หากศิษย์ฝึกนานแล้วแต่อาจารย์ยังให้ใส่แพรแดง ให้ผูกเอวด้านขวา อีกนัยยะ ผูก 3 อย่าง

  1. ผูกขวา : ฝึกถึงขั้นบู๊ได้แล้ว
  2. ผูกซ้าย : สำหรับผู้ฝึกใหม่ ฝ่ายบุ๊น
  3. ผูกช่วงกลางแสดงว่าเป็นเจ้าสำนัก มีสำนักเองแล้ว

ประโยชน์ของการพันผ้า
การพันผ้า ยังมีประโยชน์เรื่องระบบภายใน ร่างกายด้วย

  1. ส่วนหน้าช่วยกระชับ ระบบกระเพาะและลำไส้ ไม่ให้กระเทือนเวลาฝึกมากเกินไป
  2. บล็อกแนวหลังส่วนล่าง เวลาใช้เท้า และสะบัดตัว การส่งแรง กระดูกจะไม่เคลื่อนตัว
  3. ปราณแข็ง จะได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องเน้นฝึกเพิ่ม
  4. ทำให้กางเกงไม่หลุด

ข้อควรคำนึงในการพันผ้า
ขอเตือนภัย ใส่ช่วงแรก จะอึดอัด หายใจได้ครึ่งตัว หากอึดอัดให้ผ่อนผ้า. อย่าพยาอัดลมปราณ หรือเบ่ง หน้าอาจมืด ล้มหงายตึงได้ อย่าฝืนเมื่ออึดอัด อาจช้ำลมได้

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ