General

Take a break and read all about it

General

บทที่ 20 กังฟู (Kung Fu) หมัดสกุลหง “หวงเฟยหงวีรบุรุษชาวจีน” [TaiFuDo Academy]

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอหาดใหญ่บ้านเกิดแล้วและมีโอกาสเจอน้องๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขล

General

บทที่ 19 มวยซินอี้ลิ่วเหอ รวมเร็ว ปราดเปรียว ดุดันและโหดร้าย [TaiFuDo Academy]

ในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2549 ผมผู้ก่อตั้งโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (Taifudo Academy

General

บทที่ 15 บราซิลเลียนยิวยิตสู (Brazillian Jiu-Jitsu) ประสิทธิภาพในการต่อสู้จริง [TaiFuDo Academy]

ปี พ.ศ.2538 ช่วงวันสงกรานต์ อาจารย์โค้วขับรถจากกรุงเทพฯ พาครอบครัวมาเที่ยว จ.เชียงใหม่ อาจารย์โค้วหร

General

บทที่ 14 ไอคิโด (Aikido) หัวใจของไอคิโดคือความรักความเมตตา [TaiFuDo Academy]

ณ บ้านบนดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ.2537 หลังจากกลับจากเยี่ยมอาจารย์ลุงจกเซียกิมที่รัฐปีนัง ประ