Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

จา      : พี่…ผมจะไปจีน พี่ไปด้วยได้ไหม ?
ชีวิน   : ไม่เอาทีมสตั๊นไปเหรอ ?
จา      : ครั้งนี้ไปรับรางวัลอย่างเดียว คงมีสาธิตมวยไทยนิดหน่อย
ชีวิน   :ได้

วันงาน
ชีวิน   : Jaa จะโชว์มวยไทยจริงเหรอ ?
จา      : ผู้ใหญ่สั่งมา พี่ว่าไง ?
ชีวิน   : เรามาบ้านเขา ต้องโชว์มวยของเขา ถ้าเราทำได้เขาจะดีใจมาก

ต้าเจี่ยฮ้าว…..(TonyJaa โชว์)
. . .ขึ้นอู๋ปู้ฉวนและสื่อปู้ฉวน
#Jacky Chan

ลุกขึ้น ตบมือ พร้อมตะโกน ห่าว ห่าว ห่าว (ห่าว = ดี (Mandarin) ทุกคนในฮอล ยืนปรบมือให้ Tony Jaa ลั่นห้อง และยาวนาน

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ