หลักสูตรการยิงปืนในงานอารักขา [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

กฏที่ต้องจำใส่สมอง
1. ไม่เอานิ้วเข้าโกร่งไกด์ปืน เมื่อยังไม่ยิง
2. ไม่เล็งปืนไปยังสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าคนหรือสัตว์ (หากไม่ได้ยิง) อย่าทำเป็นเล่น
3. กฏข้ออื่น ๆ ไม่ต้องพูด เจ็บคอ

T.F.D.S.C. (Shooting course)
1. ทักษะการใช้อาวุธปืนเบื้องต้น
2. ทักษะการยิงในท่าทางต่าง ๆ
3. ทักษะการยิงในท่าที่ไม่ถนัด
4. ทักษะการยิงในรูปแบบทีม
5. ทักษะการแก้ไขอาวุธปืนติดขัด
6. ทักษะการใข้อาวุธปืนประกอบทักษะด้านการควบคุมเทคนิคการต่อสู้ด้วยมือเปล่า
อาวุธปืนที่ใช้ ปืนเซมิ-ออโต้ ขนานกระสุน 9 มม. (หากมีปืนกล็อกจะดีมาก)

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ