การใช้ปืนในงานอารักขา เราแทบจะไม่ได้ใช้ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

การใช้ปืนในงานอารักขาเราแทบจะไม่ได้ใช้
ตอนแรกผมคิดว่าการที่ผมไปฝึกหลักสูตร P.O.C. ยุทธการในการป้องกัน เมื่อใช้อาวุธปืนผมคงจะได้บู๊ด้วยอาวุธปืนอย่างเมามันเป็นแน่.!!!
1. ไม่ได้ระยะยิง ไม่ยิง
2. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
3. ใจเรายังไม่แน่ใจว่าจะยิงโดนมั้ย ไม่ยิง

นายรู้ไหมว่ากระสุนที่ออกไปแล้ว ไม่โดนเป้าหมาย ลูกกระสุนจะไปโดนอะไรบ้าง?
งานอารักขา ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่จะอยู่ในตัวเมือง จงตระหนักในการใช้อาวุธปืนให้จงดี อย่าเอาแต่สนุก มันมือ / ไอ้ชีวิน / ครับผม / อย่าคัน เข้าใจมั้ย / ทราบ /ไม่ได้ยิน /รับทราบ จะจำไว้ครับครู

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ