ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ไม่อยากให้เค้าเรียกยาม
#พัฒนาเสื้อผ้า หน้าผม ก่อนเลย

  • ชุดเครื่องแต่งกาย แบบ(ขอโทษนะครับ)ชุดแบบทหาร,ตำรวจ เลิกได้มั้ย คุณรู้มั้ย ประชาชนทั่วไป เค้าเกลียดเครื่องแต่งกายแบบนี้.
  • มันบอกเลยว่าจนท.รปภ.แต่งชุดแบบนี้ ใครคุม?
  • ร้องเท้า ขอล่ะ คอมแบท ผู้บริหาร ท่ารรู้มั้ย ต้องยืน12ชั่วโมง มันทำให้เส้นสันหลังแข็ง เส้นขาเจ็บ การเดิน วิ่ง มันไม่สะดวก ไม่รู้ ผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริษัทเคยใส่มั้ย?ถ้าเคย ได้โปรด ปรับเปลี่ยนแนวคิดท่านด้วย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ