เรียกเจ้าหน้าที่ รปภ.ว่า ”เมิงเป็นแค่ ยาม มีสิทธิ์อะไรมาสั่งกรู” [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#เรียกจนท.รปภ.ว่า”เมิงเป็นแค่ ยาม มีสิทธิ์อะไรมาสั่งกรู” 
ดูข่าว ได้ฟังแล้ว ไม่ชอบใจเลย.
#ต้องทำให้เห็นความแตกต่าง ผมจึงเสาะหาที่สอนงานอารักขา(การ รปภ.) ตอนแรกก็คิดว่า ฝึกงานอารักขา จะได้ บู๊ -ใครเคยคิดแบบผม ไม่รู้ว่าตอนนี้ ได้บู๊บ้างหรือยัง?
-ตอนที่ยังไม่ฝึก เราทำงานตามความเข้าใจในแบบของเรา.
-แต่เมื่อได้ฝึก สิ่งที่ผมได้รับ คือ การแก้ไขปัญหา สถานะการณ์ทุกอย่างให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุ ต้องรีบระงับเหตุจากหนักให้เป็นเบา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกัน
-การทำงาน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้าผม การวางตัว การพูดการจา ต้องปรับเปลี่ยน(อย่าห้าว )ถ่อมตนไว้
เชื่อเหอะ จนท.อารักขา(รปภ.)แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง (หากไม่ใช่เคสสีส้มหรือสีแดงนะ)รับรองได้มีแต่เสียกับเสีย.
ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ