พยัคฆ์ขาวแดนใต้ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ผู้คนเรียกผมว่า “พยัคฆ์ขาวแดนใต้” ขอบคุณที่ให้ฉายานี้และมีหลายท่านสงสัยว่าผมทำงานอะไร ?

ตอบ
– ผมสอนศิลปป้องกันตัว
– ผมรับหน้าที่งานอารักขา
– ผมรับออกแบบยันต์ ลงยันต์และสอนอักขระขอมไทย
– ผม จนท. อส.ไม่ประจำการ
– ผมครูฝึกให้ จนท. รัฐหน่วยงานที่ต้องลงปฏิบัติหน้าที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
– ผมได้รับมอบหมายงานบางประเภทที่ จนท. รัฐไม่สามารถลงไปทำได้
– ผมไม่มีนาย นายของผมคือผู้ใหญ่ที่เมตตาเห็นความสามารถและให้ความสำคัญกับผม มีเรื่องใดรายงานมาโดยตรงนะลูก

นี่แหละผม ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ