ขอบใจทุกคนที่ฝากชีวิตให้อยู่ในมือผม [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ขอบใจทุกคนที่ฝากชีวิตให้อยู่ในมือผม#
ทีมอารักขา(อารักษ์) ไม่มาร่วมงานหลายคน ต่างคนไปทำงานของตัวเอง แต่พวกเค้าไม่ทิ้งผม พวกเค้าวางใจผม บางคนเรียกผมอาจารย์,บางคนเรียนผมหัวหน้า,บางคนเรียกผมผู้การ, สิ่งที่สำคัญ พวกเค้าไว้ใจผม ฝากชีวิตให้ผม เมื่อมีงาน สิ่งที่พวกเค้าตอบผมคือ รับทราบ พร้อมปฏิบัติ บางคนหุ่นไม่ดี ไม่เท่ห์ แต่พวกเค้า มีความสามารถที่ยากจะอธิบาย ผมเชื่อใจเค้า มอบหมายงานใดๆ พวกเค้าทำสำเร็จทุกครั้ง.
ขอบใจทุกคน ชีวิตคุณ และผม จะฝากไว้ซึ่งกันและกัน ผมจะไม่พาพวกคุณไปจนมุม.
ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ