ช.ร.บ.ปัตตานี [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#ช.ร.บ.ปัตตานี.
ไม่ต้องเอารถมารับผมนะครับ ผมขับรถไปเอง.
#2548 พี่เบญ/อ.พอมีเวลาไปสอนชุดช.ร.บ.ให้ที่ปัตตานีไหมครับ 
พอดีผมไปสอนการใช้อาวุธปืน แล้วพูดถึงอาจารย์ เค้าเลยต้องการฝึกกัน/ได้เลยพี่ วันไหนครับ.
#อาจารย์รู้ไหมในแต่ล่ะปี ผมหมดเงินกับการยิงปืนไปเป็นล้าน เอากระสุนมาถมสนามได้เลย. แต่ถ้าวันหนึ่ง มีภัยมาถึงตัวเรา และสิ่งที่เราฝึกมา มันช่วยชีวิตเราได้ ผมว่ามันก็คุ้มแล้ว/.พี่เบญกล่าวไว้ มันเป็นคำที่ทำให้ผม ได้คำตอบว่า/ ทำไมผม ยังไม่เลิกฝึกมวย./
#(พี่เบญ,พี่หมอสมศักดิ์เป็นนักกีฬายิงปืนที่มีทักษะสูง ทั้งปืนสั้น,ลูกซอง, และให้การชี้แนะการใช้ปืนลูกโม่กับผมและภรรยาผม),ไม่มีอะไรที่ไหนที่ไปไม่ได้ ถ้าผมจะไป พี่เบญสอนผมใช้ปืนลูกโม่ ต่อให้พื้นที่นั้นเสี่ยงไหน ผมก็ไปให้ เมื่อขอมา ชีวินจัดให้ แล้วพบกันที่ปัตตานีพี่. คิดถึงเสมอ ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ