แว่นตากับงานอารักขา [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

#แว่นตากับงานอารักขา# จะใส่ทำไม เท่ห์หรือไง?ครับ มีบ้าง แต่ความจริงแล้ว ใส่เพื่อหลบเลี่ยงสายตา เวลาเรามองเป้าหมายที่สงสัย หากเราไม่ใส่แว่นไปจ้องเค้า จะดูเป็นการเพ่งดูที่เสียมารยาทไปหน่อย.
#ไว้ดูสาวๆ# ก็ใช่อีกนั่นหล่ะ จะมองตรงๆก็เกรงว่า เราลามกหรือทะลึ่ง ใส่แว่นแล้วมองเนียนกว่าเยอะ.
#แว่นในการอารักขา#สามารถใช่ป้องกันแสงแดดจ้า ,แสงไฟบนเวที,แสงสะท้อน,และยังเป็นกระจกมองหลังได้ด้วย. ส่วนตัวผมใช้แว่นที่มีคุณสมบัติปรับหน้าเลนส์เองได้ตามความจ้าของแสงและยังทนต่อแรงกระแทก การกระทบกระเทือน ได้ในระดับดีทีเดียว.
#แว่นตาในงานอารักขา#คุณสมบัติของแว่นที่นำมาใช้เฉพาะ อาจเป็นเลนส์ที่สามารถจุดไฟในระยะไกลได้ และส่องกระทบแสงไปยังเป้าหมายที่ต้องการ เหมือนเครื่องชี้เป้า. คุณสมบัติของแว่นตาในงานอารักขายังมีอีกมาก เพราะงานอารักขา อยู่ในหมวดงานสายลับเช่นกัน

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ