หลังจากโรงแรมใหญ่กลางเมืองในหาดใหญ่ระเบิด [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

หลังจากโรงแรมใหญ่กลางเมืองในหาดใหญ่ระเบิด/เวลานั้นผมอยู่อีกห่างหนึ่งใกล้มอ./แรงสั่นสะเทือนรู้สึกได้ทันที./ผมรีบโทรหาเพื่อนที่อยู่ที่นั้น/อ.ช่วยด้วย ผมอยู่B2/ส่วนเพื่อนอีกคน / ผมอยู่ชั้น 9/ผมรีบไปทันที ผมจอดรถหลังโรงเรียนแสงทอง จากนั้นผมบอกแค็ท ให้รอที่นี่/ ผมหยิบน้ำไปสองขวด เมื่อถึงที่เกิดเหตุผมพยายามจะลงไปชั้น B2 แต่ ลงไม่ได้จริงๆ จนทราบจากกู้ภัยว่า ได้ช่วยคนจากชั้นล่าง B2 แล้ว/ผมจึงตัดสินใจอีกครั้งวิ่งขึ้นชั้น 9 เจอเพื่อนชื่อเอ็กซ์และคุณวิญญู หนึ่งในผู้บริหารโรงแรม./อาจารย์ /ครับ/ ช่วยกันเคลียร์ที่ล่ะห้อง ผมนับจำนวนอย่างคร่าวๆที่สามารถนำลงมาได้ 267 คน ผมวิ่งขึ้นลง เพราะต้องพาเด็กหรือคนมีอายุประคองลงมา ตั้งแต่ช่วงบ่ายสอง-หกโมงเย็น,หน่วยต่างๆได้เข้ามาเคลียร์พื้นที่./หลังกลับมาผมหายใจไม่ออก ผมบอกแค็ทว่าถ้าสักพักถ้าพี่ไม่ไหว ส่งโรงพยาบาลด้วย./ หลังจากที่เพื่อนหลายคนรู้เค้าถามผมว่า /มันเรื่องอะไรของเอ็ง?/ผมตอบ

1.เพื่อนผมอยู่ในนั้น ถ้าเป็นเอ็งอยู่ ข้าก็ไปช่วย.
2.คุณวิญญู อยู่ในอาคาร เค้าเป็นทั้งศิษย์และเพื่อนผมด้วย

ผมไม่ได้ช่วยโรงแรม ผมช่วยคนที่ติดอยู่ในนั้น

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ