การรับงาน Bodyguard [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

ทำไมถึงต้องการการอารักขา/ต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริง เพื่อประเมิน การทำงานให้เหมาะสมกับงาน

ประเมินภัยความเสี่ยงของงาน
       เมื่อทราบข้อมูลแล้ว เราจะได้ประเมินว่าอยู่ในขั้นอันตรายเพียงใด/

จะรับงานอย่างไร
       เมื่อรู้ข้อมูลที่ต้องการ แยกประเภทงานออก เขียว, เหลือง, แดง/ 
       การรับงาน ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของงาน.ราคาค่าตัวของ จนท. ที่ผ่านการฝึกและมีประสบการณ์การทำงาน ราคาตั้งแต่ 800฿-6,500฿/ต่อวัน/10 ชั่วโมง/เกินเวลา บวกอีก30% ของค่าตัว(ขึ้นอยู่กับการเจรจา) ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของงาน/

ชำระเงินอย่างไร
       เมื่อตกลงรับงานแล้ว ผู้ว่าจ้าง ต้องชำระเงินเลยครับ เพราะหากมีอันเป็นไปต่อจนท.เค้าจะไม่ได้ใช้เงิน จึงต้องรับเงินก่อน.

รายละเอียดอื่น ๆ อีกมากมายหากรับงานสีเหลืองและแดง
#หมายเหตุ#
       ที่พิมพ์มาทั้งหมดใช้ได้กับสยามประเทศเพียง 30% เท่านั้น ประเทศคนอื่นเค้าไม่มี แต่ประเทศข้าพเจ้ามี

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ