การอารักขา สามวง [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

จุดดำ คือ V.I.P.
1. วงกลมแดง
       คือชุดป้องกัน แยกกระบวนการเดินและยืนตาม I.t. สั่ง อยู่ใกล้ V.I.P. เราเรียกว่า “ไอ้หล่อ” เสื้อผ้าหน้าผมต้องเนียบ หากมีเหตุ ชุดนี้มีหน้าที่กั้น และเอาตัว V.I P ออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด โดยมีชุดสอง สกัดและกรุยทางให้

2. วงกลมสีเหลือง
       ชุดปรามมวลชน, แฟนคลับ, แทรกซึม,เบียด,นำตัวออก, การแต่งตัว จะเนียบก็ได้ แบบทั่วไปก็ได้.เราเรียกว่า”น้ำซึมบ่อทราย”หากมีเหตุรีบเข้าช่วยสกัดกั้นการโจมตี กรุยทางให้ชุดหนึ่งออกไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้ได้. ยันจนชุดสามเข้ามาสมทบ

3. วงกลมสีเขียว
       ชุดเคลื่อนที่เร็ว ตอบโต้ฉับพลัน เมื่อเกิดเหตุ ชุดหนึ่งจะต้องรีบพา V.I.P. ไปยังพื้นที่ปลอดภัย ชุดโจมตี จะเข้ามา ปะทะ แทน.เราเรียกว่า.ชุดปล่อยของ” อาวุธครบมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ