อารักขา 3 รูปแบบ [TaiFuDo Bodyguard]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

อารักขา 3 รูปแบบ
1. งานสีเขียว
       ติดตาม วีไอพี. ไม่มีอันตราย ดูเพียงความปลอดภัย ให้สะดวกในการเดินทาง,ออกงาน, ส่วนใหญ่ วีไอพี ดารา, นักร้อง, นักธุรกิจ จนท. แต่งตัวสุภาพ หล่อเนียบ

2. งานสีเหลือง
       วีไอพี.รู้ตัวเองว่ามีภัย แต่ไม่รู้เป้าหมาย จึงร้องขอ จนท.อารักขา ลักษณะ มีความเสี่ยงต้องติดอาวุธ เพราะเป้าหมายโจมตีไม่รู้ใคร ในทีมต้องใช้จนท.มากกว่า หนึ่งชุดทีม

3. งานสีแดง
       วีไอพี มีผู้มุ่งทำร้ายอย่างเด่นชัด รู้เป้าหมายแน่นอน งานเสี่ยงมากจนท.อารักขา มีความเสี่ยงสูง อาจเสียชีวิตในการปฏิบัติงาน. การทำงาน อย่างน้อยใช้ สามชุด ทีม อาจมากกว่านั้น.เพราะคนจ้องจะฆ่าจะหาช่องว่างจนได้.จนท.จะต้องตื่นตัวตลอดเวลา ห้ามพลาด

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

More To Explore

Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ

General

จากใจผู้เรียบเรียง ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หลายปีที่รอให้มีหนังสือประวัติตัวเอง ทำไมน่ะหรือ? เพราะเวลาเล่าประวัติตัวเองให้ลูกศิษย์ฟังหรือเพื่อนที่สนใจฟัง ทุกคนจะงงๆ เรื่องห้วงเวลา ในการฝึกมวยแล

General

คำนิยมจากนายแพทย์บัญชา แดงเนียม ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ข้าพเจ้า มีความสนใจในวิชาศิลปศาสตร์การป้องกันตัวมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่น และมีโอกาสได้เรียน “ไอคิโด” อยู่ช่วงหนึ่งจนกระทั่งเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ของม

General

คำนิยมจากวาทิต ชาติกุล ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

ผมได้ยินชื่ออาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย มานานแล้วเมื่อครั้งสมัยที่ตนเองไปฝึกมวยที่เยาวราชโดยได้ยินจากอาจารย์และรุ่นน้องอาจารย์ชีวิน พี่ๆ ที่ช่วยฝึกสอน ทุ

General

คำนิยมจากชาครีย์ เชาวนสมิทธ์ ในหนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด

หนังสือรายเดือน GB : GUNS&BLADES ที่ผมทำมาเกือบสิบปีนั้น ตั้งปณิธานชัดเจนเป็นธงนำไว้คือ ส่งเสริมและยกย่องผู้มีความสามารถเรื่องราวของ ปืน นั้นคือสิ