จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ
มันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?

ข้อแนะนำ

ส่วน จนท.อารักขา มีเหตุ ให้รีบพาออก ไปยังพื้นที่ปลอดภัย จนท.พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าปะทะเด็ดขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *