#เรียกจนท.รปภ.ว่า”เมิงเป็นแค่ ยาม มีสิทธิ์อะไรมาสั่งกรู” 
ดูข่าว ได้ฟังแล้ว ไม่ชอบใจเลย.
#ต้องทำให้เห็นความแตกต่าง ผมจึงเสาะหาที่สอนงานอารักขา(การ รปภ.) ตอนแรกก็คิดว่า ฝึกงานอารักขา จะได้ บู๊ -ใครเคยคิดแบบผม ไม่รู้ว่าตอนนี้ ได้บู๊บ้างหรือยัง?
-ตอนที่ยังไม่ฝึก เราทำงานตามความเข้าใจในแบบของเรา.
-แต่เมื่อได้ฝึก สิ่งที่ผมได้รับ คือ การแก้ไขปัญหา สถานะการณ์ทุกอย่างให้ปลอดภัย หากเกิดเหตุ ต้องรีบระงับเหตุจากหนักให้เป็นเบา และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกัน
-การทำงาน เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพ ตั้งแต่เสื้อผ้า หน้าผม การวางตัว การพูดการจา ต้องปรับเปลี่ยน(อย่าห้าว )ถ่อมตนไว้
เชื่อเหอะ จนท.อารักขา(รปภ.)แก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรง (หากไม่ใช่เคสสีส้มหรือสีแดงนะ)รับรองได้มีแต่เสียกับเสีย.
ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *