การฝึกมวยที่ดีนั้น ควรจะใช้หลักของเต๋า กล่าว คือ ค่อยๆ ฝึกอย่าง ค่อย ๆ เป็น ค่อย ๆ ไป ฝึกจากช้าไปเร็ว ฝึกจากต่ำไปสูง

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *