หมวด 5 ท่วงท่าเท้า 5 ท่า

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า
1. ม้าคร่อมแพะ
2. ม้าสี่เรียบ
3. ม้าเหยียดยาว
4. ม้าจิก
5. ม้าไข้ว

ท่ามือ
หมัดธรรมชาติ
หมัดมาตรฐาน

ฝ่ามือเดี่ยว
ฝ่ามือคู่
กรรไกรคู่
ปิดฟ้าดิน

ท่ารำไทฟูโด
– ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า
– ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า.

ฝึกการหายใจ
1. การปรับลมปราณ สามระดับ
2. การอัดลม
3. การรีดลม
4. การคายลม

– การเดินม้า
– กระโดดม้า

– หลักหมัดซ่อนกล.
– หลักหมัดพรางตา./อื่นๆ

– การฝึกกระกระแทก
– เพื่อสร้างความแกร่งให้กล้ามเนื้อร่างกายและรับแรงกระแทกได้
– หลักหมัดเบญจภาค
– ท่ารำหมัดเบญจภาค

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket