หมวด 4 การใช้อาวุธ

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

หลักสูตรในการใช้อาวุธของไทฟูโด

ใช้หลัก ..อย่ามองที่ตาเห็น/ ในหลักส่วน 4 คือ
1. ทำจริง
2. ทำเล่น
3. ทำจริงเป็นเล่น
4. ทำเล่นเป็นจริง

ฝึกอาวุธสามขนาน สั้น, กลาง, ยาว, มีดสั้น, ดาบ, พลอง
จับสามระดับนี้ได้ # หยิบจับใช้ได้ทุกอย่าง
มีดสั้นไทฟูโด 8 จังหวะ,ล่อที่ตาเห็น แต่อย่ามองที่ตาเห็น./
ดาบหลักการใช้ดาบ 4 อย่าง, 5ท่านั่งขึ้นยืน/ 7ท่าต่อเนื่อง/ 8ทิศทาง/ 13ท่าสุดดาบ
พลองไทฟูโด 12 จังหวะ, 2ทิศทาง, 4ทิศทาง, 8ทิศทาง

พลองไทฟูโด แบ่งวิชาพลองออกเป็น
1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ
2. พลองผู้เฒ่า
3. พลองหางหนู
4. พลองสองหัว
5. พลองสั้น,ยาว
6. พลองขุม
7. พลอง12ไม้
8. ไม้ตะพต ด้วยหลักการฝึก 8 ไม้

1. หนีไม้
2. หลบไม้
3. ลองไม้
4. ประไม้
5. ตีไม้
6. รุกไม้
7. หลอกไม้
8. พลิกไม้

สี่ประสาน
1. เชื่อมไม้
2. ประสานไม้
3. หยุดไม้
4. รุกไม้

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket