หมวด 3 ประชิด

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

ระยะประชิด
ม้าสั้น สะพานแคบ
หมัดรุก-รับ 8 จังหวะ
ท่าเท้าสกัด 9 ท่า
เป้าหมายกระแทก 12 จุด สามชุด
เข้าตีหุ่นไม้ 5 รับโจมตี 8
ฝึกประสาทสัมผัสมือ

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket