ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

ไท

หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง

ฟู

มาจากภาษาจีน คำว่า กังฟู หมายถึงทักษะ ความชำนาญ

โด

หมายถึง หนทาง, วิถีแห่งเต๋า ในภาษาจีนออกเสียงเป็นเต๋า ส่วนภาษาญี่ปุ่น ออกเสียงเป็นโด, Do ซึ่งแปลว่า วิถีทาง, หนทาง เช่นเดียวกัน

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket