ศาสตร์พลพยัคฆ์

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

ศาสตร์พลพยัคฆ์
ในหลักวิชาศาสตร์พลพยัคฆ์ แบ่งเป็น 4 หมวดวิชาเรียน
1. การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
2. การใช้อาวุธ มีด, ดาบ, พลอง
3. การสร้างเครื่องบำรุงขวัญ
4. เรียนรู้ตำราพระพิไชยสงคราม

การใช้อาวุธในศาสตร์พลพยัคฆ์
1. เชิงชักดาบ
2. เชิงอาษาดาบญี่ปุ่น
3. เชิงอาษาจีน
4. เชิงอารักษ์
5. เชิงทะลวงฟัน
6. การฝึกพร้อมเชิงขุม

การใช้ขุมในการฝึก
1. ฝึกเดินขุม เดินเท้า
2. ฝึกไม้ค้อน 2 หัว, ไม้ฆ้อนหัวเดียว
3. การใช้ดาบเดี่ยว
4. การใช้ดาบพร้อมฝัก
5. การใช้ดาบคู่
6. ฝักและการใช้สายดาบ
7. การใช้ดาบพร้อมสายดาบ
8. การใช้มีดเดี่ยวและการใช้มีดสองมือ. จบหลักสูตรศาสตร์พลพยัคฆ์ว่าด้วย #การใช้อาวุธ#

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket