หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

1. หมัดสะบัด
2. เพลงเตะจิก
3. ท่าเท้าสกัด
4. พลังสะเทิ้น
5. ท่วงท่าพลิกแพลง
6. เพลงเอกทิทะชิ้ว
7. มือเท้าพลิกผัน
8. ยามรับ รับอย่างสงบนิ่ง
9. ยามรุก รุกอย่างหนักหน่วง

Coures

More to explorer

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงาน

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจ

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Shopping Basket