หมวดที่ 5 : ท่วงท่าเท้า 5 ท่า [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า

 1. ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ
 2. ม้าสี่เรียบ
 3. ม้าเหยียดยาว
 4. ม้าจิก
 5. ม้าไข้ว

ม้าคร่อมแพะ หรือ ม้าหนีบ

blank

ม้าสี่เรียบ

blank

ม้าเหยียดยาว

blank

ม้าจิก

blank

ม้าไข้ว

ท่ารำไทฟูโด

 • ท่าพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า (TaiFuDo 5 Basic Stands Form) พัฒนาขึ้นในปี 2534 โดยเน้นพื้นฐานท่าเท้า 5 ท่า คือ ม้าสี่เรียบ (ท่าคร่อมม้า) ม้าหนีบ (ท่าคร่อมแพะ) ม้าเหยียดยาว ม้าจิกและม้าไขว้
 • ท่าพื้นฐานท่าปัด 4 ท่า (TaiFuDo 4 Basic Blocks Form)
 • ท่ารำหมัดเบญจภาค (TaiFuDo 5 Elements Form)
 • ท่ารำฝ่ามือเดี่ยว ไทฟูโดเติงโส่ว
 • ท่ารำมือฝ่าคู่ ไทฟูโดซวงโส่ว
 • ท่ารำท่าเท้า ไทฟูโดหนานปู้ฝ่า
 • ท่ารำไทฟูโดต้าหงฉวน
 • ท่ารำไทฟูโดซานจางท่า 3 ฝ่ามือ
 • ท่ารำไทฟูโดซานฉวนท่า 3 หมัด
 • ท่ารำไทฟูโดเส้าหลินหล่อฮั่นฉวน
 • ท่ารำโควแกก่าท่าหมัด 3 ตี 8

รำมวยแล้วได้หลักการ 9 อย่าง

 1. นิ่ง
 2. ตรง
 3. แยก
 4. เชื่อม
 5. ประสาน
 6. ม้าสั้นสะพานแคบ
 7. ม้ากว้างสะพานยาว
 8. อ่อน
 9. แข็ง

ท่ามือ (หมัดและฝ่ามือ)

 • หมัดธรรมชาติ
 • หมัดมาตรฐาน
 • ฝ่ามือเดี่ยว
 • ฝ่ามือคู่
 • กรรไกรคู่
 • ปิดฟ้าดิน

ฝึกการหายใจ

 1. การปรับลมปราณ 3 ระดับ
 2. การอัดลม
 3. การรีดลม
 4. การคายลม

การนับเลขเวลาซ้อม

 1. หนึ่ง – อิจิ (ichi)
 2. สอง – นิ (ni)
 3. สาม – ซัน (san)
 4. สี่ – ชิ (shi)
 5. ห้า – โก๊ะ (go)
 6. หก – โระกุ (roku)
 7. เจ็ด – ชิจิ (shichi)
 8. แปด – ฮาจิ (hachi)
 9. เก้า – คิว (kyuu)
 10. สิบ – จู (juu)

More To Explore

blank
General

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว [วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564]

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว ชมรมศิลปะการป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

blank
General

ไทฟูโด (Tai Fu Do) ศาสตร์มวยไทยในศิลป์ผสม [TaiFuDo Academy]

ถ้ากรุงศรีมีสิบขนมต้ม อยุธยาคงไม่ล่มแหลกสลาย วิชามวยมึงเลิศประเสริฐชาย ลบลายทหารกล้าพม่ากู นับแต่ครั้งเจ้าอังวะประกาศเกียรติ ไม่มีใครกล้าเหยียดฤาลบหลู

blank
General

ผู้ทรนง【Official Audio】

เพลง : ผู้ทรนง ทำนอง : ธวัช พัฒนกูล คำร้อง : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobung ติดต่

blank
General

คุณธรรม (ไทฟูโด)【Official Audio】

เพลง : คุณธรรม (ไทฟูโด) ทำนอง : สงคราม ศศิอังกูร คำร้อง : สงคราม ศศิอังกูร เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobu

blank
China

สายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)

#เกี่ยวกับสายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)#รวมบทความเรื่อง “ยิปกิ่นหวิงชุน”“ยิปกิ่นหวิงชุนควิ่น” ตอนที่ 1 “ผู้ก่อตั้ง&

blank
Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ