หมวด 4 การใช้อาวุธ [TaiFuDo Academy]

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

อาวุธมีดสั้น (ขนาดสั้น)

 • มีดสั้นไทฟูโด 8 จังหวะ

อาวุธดาบ (ขนาดกลาง)

 • 5 ท่านั่งขึ้นยืน
 • 7 ท่าต่อเนื่อง
 • 8 ทิศทาง
 • 13 ท่าสุดยอด

อาวุธพลอง (ขนาดยาว)

 • พลองไทฟูโด 12 จังหวะ (2 ทิศทาง, 4 ทิศทาง, 8 ทิศทาง)

พลองไทฟูโด แบ่งวิชาพลองออกเป็น

 1. พลองไทฟูโด 12 จังหวะ
 2. พลองผู้เฒ่า
 3. พลองหางหนู
 4. พลองสองหัว
 5. พลองสั้น,ยาว
 6. พลองขุม
 7. พลอง 12 ไม้

ไม้ตะพต ด้วยหลักการฝึก 8 ไม้

 1. หนีไม้
 2. หลบไม้
 3. ลองไม้
 4. ประไม้
 5. ตีไม้
 6. รุกไม้
 7. หลอกไม้
 8. พลิกไม้

หากจับสามขนาดนี้ได้ก็จะหยิบจับใช้อาวุธได้ทุกอย่าง
หลักในการใช้อาวุธของไทฟูโดใช้หลัก…อย่ามองที่ตาเห็น ใช้หลักส่วน 4 คือ

 1. ทำจริง
 2. ทำเล่น
 3. ทำจริงเป็นเล่น
 4. ทำเล่นเป็นจริง

สี่ประสาน

 1. เชื่อมไม้
 2. ประสานไม้
 3. หยุดไม้
 4. รุกไม้

More To Explore

General

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว [วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564]

โครงการอบรมพื้นฐานทักษะการป้องกันตัว ชมรมศิลปะการป้องกันตัว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

blank
General

ไทฟูโด (Tai Fu Do) ศาสตร์มวยไทยในศิลป์ผสม [TaiFuDo Academy]

ถ้ากรุงศรีมีสิบขนมต้ม อยุธยาคงไม่ล่มแหลกสลาย วิชามวยมึงเลิศประเสริฐชาย ลบลายทหารกล้าพม่ากู นับแต่ครั้งเจ้าอังวะประกาศเกียรติ ไม่มีใครกล้าเหยียดฤาลบหลู

blank
General

ผู้ทรนง【Official Audio】

เพลง : ผู้ทรนง ทำนอง : ธวัช พัฒนกูล คำร้อง : ดนัย บุญเจริญสุขพิศาล เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobung ติดต่

blank
General

คุณธรรม (ไทฟูโด)【Official Audio】

เพลง : คุณธรรม (ไทฟูโด) ทำนอง : สงคราม ศศิอังกูร คำร้อง : สงคราม ศศิอังกูร เรียบเรียง : ธวัช พัฒนกูล Mix mastering Ae studio Edit vocal Kanthurak Nobu

blank
China

สายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)

#เกี่ยวกับสายมวยยิปคินวิงชุน (วิงชุนเรือแดง)#รวมบทความเรื่อง “ยิปกิ่นหวิงชุน”“ยิปกิ่นหวิงชุนควิ่น” ตอนที่ 1 “ผู้ก่อตั้ง&

blank
Takrut

“สงคราม 9 ทัพ” สงครามใหญ่ต้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท เมื่อเสร็จศึกที่ลาดหญ้าเมืองกาญจนบุรีแล้ว เสด็จยกทัพลงไปช่วยทางปักษ์ใต้ต่อ แต่ก่อนที่จะเสด็จไปถึง ทัพพม่าได้โจมตีเมือ