มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai)

มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai)
       เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท่าการร่ายรำที่กระชับแต่แฝงไม้มวย กลมวย ในท่าร่ายรำอย่างหลากหลายวิธี ทั้งการเคลื่อนไหวการจรดท่ามวย ท่วงท่าของไม้มวย การเชื่อมท่าร่างจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง การร่ายรำในระดับต่าง ๆ ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ฝึกการทำความเข้าใจ วิธีใช้ในท่วงท่าและหลักการวิชามวยไปพร้อม ๆกัน

 ประวัติ

       การฝึกมวยไทยของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

       ปี 2517 ได้เริ่มฝึกมวยสากลกับครูอัครินท์ จบจากวิทยาลัยพละยะลามาสอนยูโดและมวยสากลที่สนามกีฬาเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผลต่อทักษะการเคลื่อนเท้าและออกหมัด

       ปี 2530 ได้ฝึกมวยไทยไชยากับครูทอง เป็นผลให้พัฒนาการเคลื่อนไหวและท่าร่างได้สง่างามแฝงไปด้วยความรัดกุมของเหลี่ยมมวย มุมมวย ที่มีการวางหลักสรีระได้อย่างลงตัว

       ปี 2538  พ่อครูเชิงดาบล้านนา พ่อครูคำสุข ช่างสาร เป็นผู้มีเมตตาจิตที่ทำให้ผมได้หลงใหลในศาสตร์แห่งศิลป์ของศิลปะเชิงมวยเชิงดาบของล้านนา โดยเฉพาะการเดินขุมเท้า

       ปี 2540  ครูผู้เป็นหอสมุดเคลื่อนที่ ที่เปิดมิติหลากหลายมุมมอง ตลอดจนองค์ความรู้มากมายในศาสตร์ของมวยไทย ครู(พันเอก) อำนาจ พุกศรีสุข  

       ครูในความฝัน (นิมิต) ครูเพียร สาระวิน เป็นผู้ที่ทำให้อาจารย์ชีวิน สามารถข้ามผ่านความยึดมั่นถือมั่นในรูปลักษณ์จนสร้างออกมาได้เป็นรูปธรรม ทั้งจินตนาการมากมายในแต่ละการเคลื่อนไหว

 

 ความหมายของไทยหัตถยุทธ์

หัตถ แปลว่า มือ

ยุทธ์ แปลว่า วิธีการการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย

ไทยหัตถยุทธ์ แปลว่า ยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย

 

ขั้นตอนการฝึกเบื้องต้น

ด้วยหลักการหลบหลีก การปัดป้อง การตอบโต้ ด้วยอวัยวุธหลัก หมัด เท้า เข่า ศอก

การฝึกเป้าหมายการกระแทกจุดต่าง ๆในร่างกาย 12 จุด

ฝึกการคว้าจับ การทุ่ม การกอดรัด การปล้ำ

การฝึกกลมวย ฝึกท่ารำมวย

More to explorer

ไทยหัตถยุทธ

อ.ทำไม ไม่เห็นอ.สอนมวยไทย/มีสอน แต่น้อย คนที่มาเรียน เมื่อรู้ว่าผมฝึกมวยไชยา,มวยโคราชมา ก็จะขอเรียน

มวยไชยา

#มวยไชยา.เฮ้ยภูมิ ทำไมฝึกแต่มวยต่างชาติ ไม่คิดจะฝึกมวยไทยบ้างเหรอ?/หันไปมองหน้าเพื่อน(ไตย)/เฮ้ยอย่าโ

มวยโคราช/มวยนวรัช

#มวยโคราช/มวยนวรัช .พลตรีอำนาจ พุกศรีสุข. ปลายปี2539″จะมาเรียนหรือมาลอง” เป็นคำถามคำแรกท

ศรีไตรรัตน์

#ศรีไตรรัตน์#ชีวิน อยู่ไหน/ หาดใหญ่ครับ/ขึ้นมากทม./ครับ #จองตั๋วด่วน# กทม./ผมอยู่กทม.แล้วครับ/พรุ่งน