• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 20:30

อาจารย์ชีวินในสายมวยหวิงชุน

Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

เมื่อปี 1995  อาจารย์โค้ว (อาจารย์ประมวล ภูมิอมร)   ไปเที่ยวเชียงใหม่เพื่อพบกับอาจารย์ชีวิน (ลูกศิษย์มวยไทเก็ก)ซึ่งขณะนั้นก็อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่เช่นกันทุกครั้งที่พบกันอาจารย์ชีวินจะขอให้อาจารย์โค้วทบทวนวิชาไทเก็กให้เสมอ      แต่ครั้งนี้ไม่เพียงแต่อ.โค้วจะทบทวนและเพิ่มเติมวิชาไทเก็กให้  แต่อ.โค้วยังได้ถ่ายทอดมวยชุดตั๊กแตนใต้  (มวยจูแกก่า ) ไว้ให้ อาจารย์ชีวินได้ฝึกอีกด้วย      จากนั้นเมื่อได้ฝึกหมัดชุดตั๊กแตนใต้ไปได้ระยะหนึ่งอาจารย์ชีวินจึงได้สร้างหุ่นไม้ขึ้นเพื่อใช้ฝึกตีมวยหมัดตั๊กแตนใต้ชุด นี้    การฝึกตีหุ่นไม้ในระยะแรกของอาจารย์ชีวินจึงเป็นการเข้าประยุกต์ ท่าตีหุ่นไม้ด้วยมวยหมัดตั๊กแตนใต้ชุดนี้เรื่อยมา

ในปีถัดมา ( ปี 1996 )  อาจารย์ชีวินได้รู้จักกับคุณอเล็กซานเดอร์เพื่อนชาวฝรั่งเศสซึ่งชอบฝึกมวยและเรียนมวยมาหลายสำนัก  คุณอเล็กซานเดอร์ทราบว่าอาจารย์ชีวินมีสถานที่ฝึกและมีหุ่นไม้(อ.ชีวินเปิดสอนมวยที่บ้าน) จึงขอมาฝึกซ้อมร่วมกับอาจารย์ชีวินที่บ้านด้วย     หลังจากที่มาฝึกด้วยกันจึงทราบว่า คุณอเล็กซานเดอร์ฝึกมวยหวิงชุน กับอาจารย์เหลี่ยงถิง   (ศิษย์อาจารย์ยิปมัน) ที่ฮ่องกงและฝึกมวยบราซิลเลี่ยนจูจิสซึ กับอาจารย์แกรซี่ รอย  จากประเทศบราซิล  ในการฝึกซ้อมร่วมกัน ทำให้อาจารย์ชีวินซึ่งฝึกหมัดตั๊กแตนใต้มาแล้ว  จึงได้ฝึกซ้อมตีหุ่นไม้ด้วยมวยหวิงชุนเพิ่มเติมด้วย    และจากที่อาจารย์ชีวิน เคยเรียนมวยยูโดมาก่อนจึงได้ขอคำชี้แนะเกี่ยวกับทักษะทุ่มและทักษะปล้ำแบบบราซิลเลี่ยนจูจิซึ จากคุณอเล็กซานเดอร์เพิ่มอีกด้วย

ในปี 2001 อาจารย์ชีวิน เข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปีสมาคมจิงอู่ สิงคโปร์     และพบกับอาจารย์ Lum wing kit ซึ่งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยฮ่องกง และอาจารย์ Lum wing kit  เองก็เปิดสำนักมวยที่ฮ่องกงอีกด้วย  จากการพูดคุย อาจารย์ Lum wing kit ทราบว่า อาจารย์ชีวินได้ฝึกมวยตั๊กแตนใต้ และมีพื้นฐานท่ามวยหวิงชุนมาบ้างแล้ว อาจารย์ Lum wing kit  จึงถ่ายทอดเทคนิคมวยตั๊กแตนใต้ และมวยหวิงชุนเพิ่มเติมให้ (  การเข้าร่วมงานครบรอบ 80ปี  สมาคมจิงอู่ที่สิงคโปร์ของอาจารย์ชีวินในครั้งนี้  อาจารย์ชีวินก็ได้รับถ่ายทอดมวยต่างๆ อีกหลายเส้นมวย  อาทิ  มวยตั๊กแตนเจ็ดดาว จากอาจารย์ Jack Tan     มวยหมัดเมา , Ping Chung Chian , เหน่ย กง ,  ตี่ตังซวงเตา   จากอาจารย์  Lew Tuk Nam    มวยซือซานผะ จาก อาจารย์ Tommy Lim  )

ถัดมาในปี 2002 อาจารย์ชีวินเข้าร่วมงานครบรอบ 80 ปีสมาคมจิงอู่ ฮ่องกง  และพบกับอาจารย์ Lum wing kit อีกครั้ง   ครั้งนี้อาจารย์ Lum wing kit ได้มอบตำราท่ารำมวยหวิงชุนของสายอาจารย์ ยิป มัน ซึ่งอาจารย์ Lum wing kit เป็นคนเขียนหนังสือชุดนี้เอง จำนวน 3 เล่ม (รวม 3 ชุดมวย)  ทั้งฝึกฉีเส่าให้อาจารย์ชีวินได้ฝึกฝนอีกด้วย   (  การเข้าร่วมงานครบรอบ 80ปี  สมาคมจิงอู่ที่ฮ่องกงของอาจารย์ชีวินในครั้งนี้  อาจารย์ชีวินก็ได้รับถ่ายทอดมวยต่างๆ จากอาจารย์อีกหลายท่าน รวมทั้งท่ารำมวยหวิงชุนสาย Pan nam Wing Chun อีกด้วย )

ต่อมาในปี  2008    อาจารย์ กู่ ไฉ่ หว่า ผู้สืบทอดมวย Gu Lao Wing Chun จากสิงคโปร์ มาเยี่ยมสถาบันไทฟูโด หาดใหญ่  และได้ถ่ายทอดชุดมวยของสาย Gu Lao Wing Chun ไว้ให้อาจารย์ชีวินฝึกฝน

ในปีเดียวกัน อาจารย์ชีวินได้มีโอกาสฝึกมวยหวิงชุน สายYip kin จากอาจารย์ Yip fook choy ซึ่งสอนมวยหวิงชุน  สายYip kin ( Wing chun Hung ga ) จากมาเลเซีย   ( อาจารย์ Yip fook choy เป็นลูกชายของอาจารย์ Yip kin )

และในปี 2009  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ อาจารย์ชีวิน จึงได้รับอนุญาตให้ทำพิธียกน้ำชา มอบตัวเป็นศิษย์ สืบสายมวยหวิงชุน สายอาจารย์ Yip kin    จึงนับได้ว่า อาจารย์ชีวิน เป็นลูกศิษย์ที่ยกน้ำชา คนสุดท้ายของอาจารย์ Yip fook choy   ที่ มาเลเซีย และเป็นคนแรกในประเทศไทย ที่สืบสายมวยหวิงชุน  สายอาจารย์ Yip kin 

การฝึกมวยหวิงชุนของอาจารย์ชีวิน จะเห็นได้ว่า ได้ผ่านการฝึกมวยจากหลายสายมวย อีกทั้งอาจารย์ชีวินเอง ก็มีพื้นฐานมวยฮุงกา ,มวยไท้เก๊ก และ มวยหมัดตั๊กแตนใต้ ฯลฯ  จึงทำให้การออกวิชามวยหวิงชุนแบบไทฟูโดนั้น มีกลิ่นอายของมวยอีกหลายแขนงรวมอยู่ในนั้นอย่างเลี่ยงไม่ได้   ซึ่งอาจารย์ชีวินเองก็ได้นำหลักการต่อสู้แบบระยะประชิด ของมวยหวิงชุนมาไว้ในหลักสูตรวิชาไทฟูโดในหมวดของการต่อสู้แบบระยะประชิด เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ฝึกฝนทักษะ การต่อสู้ในระยะประชิดได้เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

Coures

More to explorer

ไทเก็ก ตอนที่ 1-10

ตอนที่ 1 ห้วงเวลาสงกรานต์ ในปีพ.ศ.2535 วันหยุดยาว อ.ประมวล ภูมิอมร (อ.โค้ววัดเกาะ).โทรศัพท์ อาต๊ะ ช่

ไห

ผมเอาไว้ใช้ฝึกกำลัง นิ้วจนถึงบ่าไหล่ เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่ายแต่ได้ประสิทธิผลในการฝึกสูง ปัจจุบันจะหา

ท่านอาจารย์ฮั่วหยวนเจี่ย

ท่านอาจารย์ฮั่วตงเก้อ.สืบทอดหมัดสกุลฮั่วและหมี่จงฉวนรุ่นที่ 2 ท่านอาจารย์ จี่ จิงซาน.ผู้สืบทอดหมี่จง

ตั๊กแตน 7 ดาว

-Huo Yuan Jia. 1909ก่อตั้งสมาคมจินอู่หลังจากเสียชีวิต. ในปี1910 ได้เปิดอีกครั้งโดยมี – Huo Yua

Shopping Basket