หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด และดาบที่ทางโรงเรียนเคยได้จัดสร้าง

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด

 1. หมัดสะบัด
 2. ท่าเท้าสกัด
 3. เพลงเตะจิก
 4. พลังสะเทิ้น
 5. เพลงเอกทิทะชิ้ว (มือพับเก็บ)
 6. ท่วงท่าพลิกแพลง
 7. มือเท้าพลิกผัน
 8. ยามรุก รุกย่างหนักหน่วง
 9. ยามรับ รับอย่างสงบนิ่ง

ดาบที่ทางโรงเรียนเคยได้จัดสร้าง

 1. ดาบชาตาตนจัดสร้างไว้ 18 เล่มปี พ.ศ.2549
 2. ดาบยอดธง ๑ จัดสร้าง 10 เล่มปี พ.ศ.2551
 3. ดาบยอดธง ๒ ปี พ.ศ.2552 จัดสร้าง 10 เล่ม (ดาบแก้วจักรพรรดิ์)
 4. ดาบเสน่หา ๑ 10 เล่ม
 5. ดาบสมเด็จ 4 เล่ม
 6. ดาบหว้ายน่าน 6 เล่ม
 7. ดาบพลพยัคฆ์ 10 เล่ม
 8. ดาบเสน่หา ๒ 7 เล่ม
 9. ดาบไทยทรงญี่ปุ่น 5 เล่ม

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ