TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ศรีไตรรัตน์

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

ชีวิน อยู่ไหน/ หาดใหญ่ครับ/ขึ้นมากทม./ครับ

#จองตั๋วด่วน
กทม./ผมอยู่กทม.แล้วครับ/พรุ่งนี้เช้าไปพบครูที่วัดเทพศิรินทร์/ ครับ

#วัดเทพศิรินทร์#
ครูอำนาจบวชถวายให้ ในหลวงร.๙ ในเวลานั้น./และครูนัดศิษย์คนอื่นด้วย ชนะ,กร,ก็ตามมาที่วัด /เสร็จจากฉันเช้าแล้ว จะพาไปสำนักศรีไตรรัตน์.

#ศรีไตรรัตน์#
ครูจ้อน(ลูกชายของท่านครูทองหล่อ),ท่านมาเปิดประตู/ครูอำนาจ แนะนำครูจ้อนให้รู้จัก,/สวัสดีครับครู / ….รอคนอื่นๆ.(ช่วงที่รอ ครูจ้อนได้สอนเคล็ค องค์๓ส่วน๔หลัก๗.ให้ได้รู้ ชนะจดบันทึกไว้

#พวงมาลัย# ชีวินไปซื้อพวงมาลัยมา/ครับ / พี่ผมไปซื้อให้ (ชนะขันอาสาไปซื้อให้)

#มาพร้อมหน้ากัน#ทุกคนไปไหว้ครูท่านซ่ะก่อน,/เมื่อไหว้เสร็จ ทุกคนออกมาหน้าลานบ้าน/ครูจ้อนยืนหน้า ทุกคนจรดมวย เมื่อท่านถ่ายทอดเสร็จ จำได้ไหม ได้ครับ พักเที่ยง ทานข้าวกันก่อน/

#ยามบ่าย# ชีวิน นำน้องๆฝึกสองชั่วโมง/ครูอำนาจตะโกนขึ้นมา/ ครับ /ทุกคนรวมกันหน้าลานบ้าน./ซ้อมเสร็จทุกกระบวนความ/ ครูจ้อนมาแนะวิธีใช้และการใช้ดาบของสำนัก

#17:40 น.ได้เพลาต้องกลับกันแล้ว ครูอำนาจก็ต้องกลับวัด/ลาครูท่านซ่ะ/ กราบขอบพระคุณครูจ้อนมากครับที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ ขอบพระคุณครับ.ระลึกถึงเสมอ. ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.

You're currently offline