TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ระยะประชิด

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest
Share on print

ระยะประชิด

  • ม้าสั้น สะพานแคบ/ในหมวดที่สาม ไทฟูโด
  • หมัดรุก-รับ 8 จังหวะ
  • ท่าเท้าสกัด 9 ท่า
  • เป้าหมายกระแทก 12 จุด สามชุด
  • เข้าตีหุ่นไม้ 5 รับโจมตี 8
  • ฝึกประสาทสัมผัสมือ

ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย

You're currently offline