taifudo academy

NEWS

หลักสูตร ประวัติและข้อมูลความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

General
adminkanoon

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน1. จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโดหรือจากสำนักไทฟูเต๋า ไท

Read More »
General
adminkanoon

งานพิธีไหว้ครู

งานพิธีไหว้ครูในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงานไหว้ครูประจำปีขึ้น โ

Read More »

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวพื้นฐาน

การแต่งกาย การแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำหนดไว้ หากฝึกหัดส่วนต

Read More »
General
adminkanoon

ความหมาย…ไทฟูโด (TaiFuDo)

ไท หมายถึง สภาวะการณ์, ความเป็นอิสระ, ปรัชญาอันสูงสุดในด้านจิตใจ หมายถึง ความหนักแน่นเป็นกลาง ฟู มาจากภาษาจีน คำว่า กังฟ

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course TaiFuDo (3-6 Year)

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »

Course Weapon

Taifudo academy Course: Taifudo (3-6 year) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ) F

Read More »
General
adminkanoon

ศาสตร์พลพยัคฆ์

ศาสตร์พลพยัคฆ์ในหลักวิชาศาสตร์พลพยัคฆ์ แบ่งเป็น 4 หมวดวิชาเรียน1. การต่อสู้ด้วยมือเปล่า2. การใช้อาวุธ มีด, ดาบ, พลอง3. ก

Read More »
General
adminkanoon

หมวด 1 บนเบาะ

ทักษะบนพื้นด้วยหลักการ 8 อย่าง1. หลบ-หลีก2. ปัด-ป้อง3. ตอบ-โต้4. จู่โจม5. ชิงชก-ชิงคม6. ติด-ตาม7. ต่อเนื่อง8. ซ้ำเติม กา

Read More »
General
adminkanoon

หัวใจ 9 อย่างไทฟูโด

1. หมัดสะบัด2. เพลงเตะจิก3. ท่าเท้าสกัด4. พลังสะเทิ้น5. ท่วงท่าพลิกแพลง6. เพลงเอกทิทะชิ้ว7. มือเท้าพลิกผัน8. ยามรับ รับอ

Read More »
General
adminkanoon

หมวด 5 ท่วงท่าเท้า 5 ท่า

พื้นฐานท่าม้า 5 ท่า1. ม้าคร่อมแพะ2. ม้าสี่เรียบ3. ม้าเหยียดยาว4. ม้าจิก5. ม้าไข้ว ท่ามือหมัดธรรมชาติหมัดมาตรฐาน ฝ่ามือเด

Read More »

หมวด 4 การใช้อาวุธ

หลักสูตรในการใช้อาวุธของไทฟูโด ใช้หลัก ..อย่ามองที่ตาเห็น/ ในหลักส่วน 4 คือ1. ทำจริง2. ทำเล่น3. ทำจริงเป็นเล่น4. ทำเล่นเ

Read More »

หมวด 2 ยืนพื้น

หลักการยืนพื้น 8 อย่าง1. หลบ-หลีก2. ปัด-ป้อง3. ตอบ-โต้4. จู่โจม5. ชิงชก-ชิงคม6. ติด-ตาม7. ต่อเนื่อง8. ซ้ำเติม

Read More »

หมวด 3 ประชิด

ระยะประชิดม้าสั้น สะพานแคบหมัดรุก-รับ 8 จังหวะท่าเท้าสกัด 9 ท่าเป้าหมายกระแทก 12 จุด สามชุดเข้าตีหุ่นไม้ 5 รับโจมตี 8ฝึก

Read More »
General
adminkanoon

หากเอาความเป็นตัวผม ทำไมจึงฝึกมาได้หลายวิชา?

หากเอาความเป็นตัวผม ทำไมจึงฝึกมาได้หลายวิชา? เพราะเมื่อวัยหนุ่ม ผมไม่สนใจว่ามวยเหนือหรือมวยใต้ มวยไทย มวยจีน มวยญี่ปุ่น

Read More »

การป้องกันตัว

การป้องกันตัว“การป้องกัน” (Protection) คือ การป้องกันร่างกายไม่ให้เกิดอันตรายก่อนจะเกิดเหตุ และต้องไม่มีการปะทะ ไม่มีการ

Read More »
General
adminkanoon

คอร์สไทฟูโด

ไทฟูโดครบเครื่องเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัว จุดเด่นของการต่อสู้ ทั้ง หมัด เท้า เข่า ศอก คว้าหัก จับทุ่ม ศาสตร์ต่างๆ เหล่านี้ไทฟูโดรวบรวมและถ่ายทอดได้อย่างลงตัว ไม่เน้นแรงกระแทกแต่อาศัยหลักการของวิชามวยอ่อน ย้อนแรง ยืมแรง และผ่อนแรง จึงเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย ไทฟูโด ฝึกฝนเพื่อสุขภาพและการป้องกันตัว หาใช่มุ่งเน้นการต่อสู้ และเอาชนะ หากแต่ให้มีสติ และอ่อนน้อมถ่อมตน (รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

Read More »
General
adminkanoon

ความเป็นมา

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย ผู้ก่อตั้งโรงเรียนและหลักสูตรไทฟูโด กล่าวว่า “ไทฟูโด” ถือเป็นศิลปะป้องกันตัวแขนงใหม่ เป็นเคล็ดวิชาที่คิดค้นมาจากประสบการณ์เรียนรู้ศิลปะการต่อสู้หลายแขนงมานานเกือบ 40 ปี

Read More »
General
adminkanoon

Welcome To TAIFUDO

What is Tai Fu Do? It could more appropriately be said “what isn’t Tai Fu Do?” First and foremost, it must be made clear that Tai Fu Do is not a new martial art. The word Tai Fu Do refers to two things: in one context it refers to the self-defence system developed and created by Ajarn (teacher) Chiwin.

Read More »
Shopping Basket