TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

มวยไทยหัตถยุทธ์ (Muay Thai)

มวยไทยหัตถยุทธ์

       เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ถูกพัฒนาจัดระบบรูปแบบตลอดจนวิธีการฝึกฝนให้ง่ายต่อความเข้าใจและการฝึกฝน การผนวกท่วงท่าการร่ายรำที่กระชับแต่แฝงไม้มวย กลมวย ในท่าร่ายรำอย่างหลากหลายวิธี ทั้งการเคลื่อนไหวการจรดท่ามวย ท่วงท่าของไม้มวย การเชื่อมท่าร่างจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง การร่ายรำในระดับต่าง ๆ ทำให้ผู้ฝึกได้ฝึกทั้งกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหว ฝึกการทำความเข้าใจ วิธีใช้ในท่วงท่าและหลักการวิชามวยไปพร้อม ๆกัน

 ประวัติ

       การฝึกมวยไทยของอาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย

       ปี 2517 ได้เริ่มฝึกมวยสากลกับครูอัครินท์ จบจากวิทยาลัยพละยะลามาสอนยูโดและมวยสากลที่สนามกีฬาเมืองหาดใหญ่ ซึ่งมีผลต่อทักษะการเคลื่อนเท้าและออกหมัด 

       ปี 2530 ได้ฝึกมวยไทยไชยากับครูทอง เป็นผลให้พัฒนาการเคลื่อนไหวและท่าร่างได้สง่างามแฝงไปด้วยความรัดกุมของเหลี่ยมมวย มุมมวย ที่มีการวางหลักสรีระได้อย่างลงตัว 

       ปี 2538  พ่อครูเชิงดาบล้านนา พ่อครูคำสุข ช่างสาร เป็นผู้มีเมตตาจิตที่ทำให้ผมได้หลงใหลในศาสตร์แห่งศิลป์ของศิลปะเชิงมวยเชิงดาบของล้านนา โดยเฉพาะการเดินขุมเท้า

       ปี 2540  ครูผู้เป็นหอสมุดเคลื่อนที่ ที่เปิดมิติหลากหลายมุมมอง ตลอดจนองค์ความรู้มากมายในศาสตร์ของมวยไทย ครู(พันเอก) อำนาจ พุกศรีสุข   

       ครูในความฝัน (นิมิต) ครูเพียร สาระวิน เป็นผู้ที่ทำให้อาจารย์ชีวิน สามารถข้ามผ่านความยึดมั่นถือมั่นในรูปลักษณ์จนสร้างออกมาได้เป็นรูปธรรม ทั้งจินตนาการมากมายในแต่ละการเคลื่อนไหว

 

ความหมายของไทยหัตถยุทธ์

  • หัตถ แปลว่า มือ
  • ยุทธ์ แปลว่า วิธีการการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย
  • ไทยหัตถยุทธ์ แปลว่า ยุทธวิธีการต่อสู้ด้วยมือเปล่าของไทย

 

ขั้นตอนการฝึกเบื้องต้น

  1. ด้วยหลักการหลบหลีก การปัดป้อง การตอบโต้ ด้วยอวัยวุธหลัก หมัด เท้า เข่า ศอก
  2. การฝึกเป้าหมายการกระแทกจุดต่าง ๆในร่างกาย 12 จุด
  3. ฝึกการคว้าจับ การทุ่ม การกอดรัด การปล้ำ
  4. การฝึกกลมวย ฝึกท่ารำมวย

You're currently offline