TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

Profile Photo

kanoonoffline

 • 133

  Posts

 • 0

  Comments

 • 280

  Views

 • kanoon wrote a new post

  ความรู้เบื้องต้น

  การทำความเคารพความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือบิดามารดา,ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณเพื่อน,ศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนักคนรัก,ภรรยาชาติ มือขวาที่กำหมัด หมายถึง ความสามัคคี, การป้องกันคุ้มครอง, ความหนักแน่, การร่วมกัน ฯลฯมือซ้ายที่แบมือ หมายถึง ฟ้า, ดิน ความหมายทั้ง 5 ของนิ้ว, ทวิลักษณ์ ปลายนิ้วที่ชี้ขึ้น หมายถึง ฟ้า สันข้อมือ หมายถึง ดินการประสานมือกัน  หมายถึง หน้าปกป้องคุ้มครองบุคคลทั้ง 5 ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร ไม่ว่าสิ่งใดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะไม่มีวันเปลี่ยน อีกความหมายคือ การแสดงความเคารพความนอบน้อมการอ่อนน้อมถ่อมตน การปรับลมปราณ, การปรับลมหายใจลมปราณ ก็คือ ลมหายใจเพื่อปรับสภาพระบบการหายใจให้กับไปสู่สภาวะปกติ การปรับลมปราณยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เลี้ยงส่งผลให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย การเดินลมปราณ, ปรับลมปราณ 3 ระดับของไทฟูโดสูดลมหายใจเข้าปอดทรวงอกยืดขยายออกเมื่อปอด, ทรวงอกขยายออกแล้ว สูดหายใจเข้าไปอีกเพื่อยืดกระบังลม...

  read more

 • kanoon Changed their profile cover

 • kanoon changed their profile picture

 • kanoon wrote a new post

  Complete Registration

  read more

 • kanoon wrote a new post

  Password Reset

  read more

 • Load More Posts