TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

Profile Photo

kanoonoffline

  • 133

    Posts

  • 0

    Comments

  • 280

    Views

ความรู้เบื้องต้น

การทำความเคารพความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือบิดามารดา,ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณเพื่อน,ศิษย์พี่ศิษย์น้องในสำนักคนรัก,ภรรยาชาติ มือขวาที่กำหมัด หมายถึง ความสามัคคี, การป้องกันคุ้มครอง, ความหนักแน่, การร่วมกัน ฯลฯมือซ้ายที่แบมือ หมายถึง ฟ้า, ดิน ความหมายทั้ง 5 ของนิ้ว, ทวิลักษณ์ ปลายนิ้วที่ชี้ขึ้น หมายถึง ฟ้า สันข้อมือ หมายถึง ดินการประสานมือกัน  หมายถึง หน้าปกป้องคุ้มครองบุคคลทั้ง...

read more

ลำดับขั้นสายในไทฟูโด [TaiFuDo Academy]

ลำดับขั้นวิทยฐานะของผู้ฝึกโดยปกติการเรียนรู้ศิลปะฯ ในอดีตไม่มีการแบ่งชั้นสาย แต่รู้กันในสำนักอยู่ระหว่างศิษย์กับอาจารย์  หากศิษย์คนใด มีฝีมือพร้อมที่จะสอนหรือจนหลักสูตรอาจารย์จะเป็นผู้บอกกล่าวให้รู้ และประกาศให้รู้ในหมู่ศิษย์ทุกคนในสำนัก แต่ปัจจุบันได้มีการแบ่งข้างซ้ายเพื่อสร้างกำลังใจให้ผู้ฝึกเกิดความมานะในการฝึกฝนต่อไป Level Beginner Primary Level สายขาว Second Level สายเหลืองแถบเขียว 1 แถบ หรือ สายเหลือง Third Level สายฟ้าแถบเขียว 2 แถบ หรือ สายฟ้า/สีน้ำเงิน Fourth Level สายเขียว Fifth Level สายเขียวแถบน้ำตาล 1 แถบ Sixth Level สายเขียวแถบน้ำตาล 2...

read more

หลักสูตร T.F.D. P.O.C. [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรT.F.D. P.O.C.1แนะนำท่าควบคุมในงานอารักขา จากเบาไปสู่หนัก ฝึกท่าควบคุมบุคคลเดี่ยว เริ่มปูพื้นฐานจากท่าง่ายไปสู่ท่าควบคุมเป็นทีม.ชีวิน อัจฉริยะฉายพลพยัคฆ์บอดี้การ์ดทีม.P.P. B.G. 01https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E#หลักสูตรT.F.D. P.O.C.2แนะนำท่าควบคุมในงานอารักขา จากเบาไปสู่หนัก ฝึกท่าควบคุมบุคคลเดี่ยว เริ่มปูพื้นฐานจากท่าง่ายไปสู่ท่าควบคุมเป็นทีม.ชีวิน อัจฉริยะฉายพลพยัคฆ์บอดี้การ์ดทีม.P.P. B.G. 01https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E#หลักสูตรT.F.D. P.O.C.3แนะนำท่าควบคุมในงานอารักขา จากเบาไปสู่หนัก ฝึกท่าควบคุมบุคคลเดี่ยว เริ่มปูพื้นฐานจากท่าง่ายไปสู่ท่าควบคุมเป็นทีม.ชีวิน อัจฉริยะฉายพลพยัคฆ์บอดี้การ์ดทีม.P.P. B.G. 01https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E#หลักสูตรT.F.D. P.O.C.4แนะนำท่าควบคุมในงานอารักขา จากเบาไปสู่หนัก...

read more

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.I.D.T. B.G.192#หลักสูตรP.S.C. 2 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม."ข้อสังเกตุ ทักษะ1และ2คล้ายกัน แต่ตอนเก็บอาวุธเข้าซองปืน ต่างกัน"ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.I.D.T. B.G.192#หลักสูตรP.S.C. 3 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม.#จุดสังเกตุ จังหวะการใช้นิ้วมือในการจับเสื้อนะครับ.- ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริยะฉาย.I.D.T. B.G.192#หลักสูตรP.S.C....

read more

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การใช้อาวุธปืนในการใช้อาวุธปืน จนท.อารักขา(ในพื้นที่เมือง) ต้องทำความเข้าใจ การที่กระสุนพุ่งออกจากปืน จะถูกเป้าหมายหรือมั้ย ถ้าไม่ถูก กระสุนจะวิ่งไปไหน?จึงให้แนวทาง ในการ คิด ก่อนยิงเสมอ (ในกรณีมีเหตุให้ต้องใช้อาวุธปืน ในเคส ความรุนแรงขั้นสีแดง) คือไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิงไม่ได้ระยะที่มั่นใจ ไม่ยิงในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เองยังไม่มั่นใจ ทั้งระยะยิงและความเด่นชัดของเป้าหมาย ไม่ยิงหัวหน้าชุดยังไม่สั่งให้ขึ้นอาวุธ ไม่ยิงแยกแยะเป้าหมายการยิง กับ การยิงสกัด...

read more
Please wait ...