ท่ารำในซินอู่ (Xin Wu)

thiland xinwu@2000x 100 logo

ท่ารำในซินอู่มีไว้เพื่อ?

1. มีให้สมาชิกที่สนใจ ไว้ฝึกเพื่อออกกำลัง พัฒนากล้ามเนื้อ พลัง และระบบการหายใจ ตามแนวความคิดคนจีน เรื่องการพัฒนาไปเพื่อสุขภาพเป็นหลักก่อน

2. ท่ารำทุกท่าพัฒนาขึ้นใหม่ในช่วง 18 ปี หลังจากได้รับคำชี้แนะจากอ.อาวุโสหลาย ที่มาเลเซีย, สิงคโปร์, ฮ่องกง, อ.จากเซี่ยงไฮ้, อ.อาวุโสจากอเมริกา จึงรวบรวมหลักการ ของการออกมือ 8 หลักการ ของมวยใต้ ได้แก่ มวยสกุลหง, มวยตั๊กแตนสกุลโจว, มวยตั๊กแตนสกุลจู, มวยคิ้วขาว, มวยหลงจู้ฉวน, มวยหลงสิ่งฉวน, มวยสายยิปคินวิงชุน, มวยสายยิปมันวิงชุน, มวยสายพานน่ำวิงชุน, มวยไทเก็กคุ้ง, มวยกระเรียนขา

3. ไม่ได้เน้นใช้ในการต่อสู้ ให้ฝึกอาณาปาณสติ, สติปัฏฐาน 4, ให้สติรู้เท่าทันท่าในแต่ล่ะการเคลื่อนไหว ด้วยแนว 9 แนวทางความคิด คือ

 1. นิ่ง
 2. ตรง
 3. แยก
 4. เชื่อม
 5. ประสาน
 6. อ่อน
 7. แข็ง
 8. ม้าสั้นสะพานแคบ
 9. ม้ากว้างสะพานยาว

โดยกำหนดท่ารำไว้ให้ฝึกท่า ดังนี้

 1. ท่ารำมือเดี่ยว (เติ้งเส้า)
 2. ท่ารำมือคู่ (ซวงเส้า)
 3. ท่ารำท่าเท้า (หนานปู้ฝ่า)
 4. ท่วงท่ามือ (ต้าหงฉวน)
 5. ท่าซานฉวน (ซามคิ่ว)
 6. ท่าซานจ่าง

ผู้ที่ฝึกรำได้ทั้งหมด ต้องการทดสอบ เมื่อผ่าน จะได้รับสายดำ ได้เลย และพัฒนาท่ารำตาม 9 แนวทาง ก็ขึ้นขั้น ปีล่ะ 1 ขั้น การฝึกไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงสมัครเข้าเป็นสมาชิก เมื่อสนใจท่ารำ จะส่งคลิปให้ฝึกฝนเอง จะทำการสอบปีล่ะ 1 ครั้ง เมื่อสอบผ่าน จะได้รับวิทยฐานะสายดำไทยแลนด์ซินอู่, อาร์ม, สิทธิบัตร (ในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

4. เมื่อสามารถรำได้ทุกท่าแล้ว ก็จะมาทำความเข้าใจเรื่องการใช้ หลักของมวย, การออกมือ, หลักการวางมือ, การเกร็งกำลัง, การส่งแรง, การควบคุมการหายใจ

ผู้สนใจ สามารถฝึกได้ทุกวัย คนไม่มีแรง ฝึกไประยะหนึ่งจะมีแรงขึ้น, คนไม่มีกล้ามเนื้อ ฝึกแล้ว กล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะพัฒนาขึ้น, คนที่ระบบการหายใจไม่ดี รำแล้ว ระบบการหายใจจะดีขึ้น, รำได้ทั้งนั่ง, ทั้งยืน

5. สำหรับผู้ที่ฝึกมวยจีนมาหรือมวยอื่นๆ มวยชุดรำที่กล่าว สามารถไปช่วยพัฒนาศักยภาพมวบของตนที่มีอยู่ให้มั่นคงและทรงพลังมากขึ้น ส่วนผู้ไม่มีพื้นฐานมวยเลย ยิ่งดี สมองยังไม่มีอะไรไปขัดขว้างความคิด จากฝึก 10 ปี สามารถย่นระยะการฝึกได้ครึ่งต่อครึ่ง ยิ่งผู้มีพรสวรรค์ ด้านกีฬา อาจย่นระยะการฝึกมวยจาก 10 ปี เหลือเพียง 3 ปี (มีผู้ฝึกบ้างท่านไม่เคยฝึกมวยจีนเลย มาฝึกเพียงสองเดือน เทียบเท่าผู้ฝึกรำมวยเป็นปี ๆ)

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

000257 Website Taifudo Academy

รำลึกถึงอาจารย์โค้ว – อาจารย์มวย “ไท่เก๊ก (Tai Chi)” ที่เคารพรักของผม

ผมคิดว่าผมโชคดีมากที่ได้เรียนมวยไท่เก๊กจากอาจารย์โค้วเพราะอาจารย์สามารถอธิบายหลักการไท่เก๊กและแสดงหลักการนั้นผ่านทางรูปมวยให้ผมดูได้ด้วย