Logo TFD new

หลักสูตรหวิงชุน

1600 Website Taifudo Academy

หลักสูตร: หวิงชุน

วันและเวลาเรียน

เรียนวันจันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัสบดี
เวลา 19.00 น. – 20.30 น.

เปิดสอนหลักสูตร

ระยะสั้น / ระยะยาว / เรียนเดี่ยว / เรียนกลุ่ม

ติดต่อเพิ่มเติม...

อาจารย์ชีวิน อัจฉริยะฉาย
Chiwin Atchariyachay
卓(陳)遠輝
 
Taifudo Academy – 太夫道
โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)
 
สถานที่ : 21 ซอยพีเอสยู ถนนปุณณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Hatyai Songkhla Southern part of Thailand
地址:Punnakan 路 – PSU 小街, 合艾, 宋卡府 90110
Facebook : taifudoacademy
Line : kat_taifudo
Youtube : Taifudo Academy
Tiktok : taifudoacademy
Instagram : taifudoacademy.official
Twitter : taifudo academy
Tel : 083 923 4204
Table of Contents

บทความและข่าวสารอื่นๆ

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ไสยเวทย์ โดยทิดเอก

ชายชาวสยามในอดีตทุผู้ทุกเหล่า ตั้งแต่ แม่ทัพ นายกอง ทหาร ตลอดจนถึงสามัญชนทั่วไป มักจะต้องมีวิชาติดตั

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

ไม้ชองระอา

“ไม้ทองระอา” หรือ “ไม้ปล้องทอง” แต่ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่น่าจะมีเหตุผลมารองรับ

Logo taifudo red Website Taifudo Academy

เหล็กน้ำพี้

บ่อเหล็กนํ้าพี้ สำหรับพระมหากษัตริย์ มีอยู่ 2 บ่อ คือ บ่อพระแสง และ บ่อพระขรรค์ มีการนำแร่เหล็กจากบ่

4P1A4001 Website Taifudo Academy

ประสบการณ์ของผู้เริ่มฝึก “ไท่เก๊ก” กับทาง โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

ผู้เขียนได้เริ่มเรียน ไท่เก๊ก (Tai Chi) มาได้ประมาณสองเดือนแล้วแม้ว่าจะเป็นเวลาไม่นาน แต่ตัวผู้เขียน