• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ติดต่อเรา

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ
ที่อยู่: ถนน ปุณณกัณฑ์ – ซอย หมู่บ้านพีเอสยู ตำบล คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 083 923 4204

taifudo academy

Send contact information

Message

Our Contact

Email Address

taifudo@yahoo.com

Call Us

083 923 4204

Social Media