• 083 923 4204
 • taifudo@yahoo.com
 • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้

 • แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้การใช้อาวุธปืน
 • ในการใช้อาวุธปืน จนท.อารักขา(ในพื้นที่เมือง) ต้องทำความเข้าใจ การที่กระสุนพุ่งออกจากปืน จะถูกเป้าหมายหรือมั้ย ถ้าไม่ถูก กระสุนจะวิ่งไปไหน?
 • จึงให้แนวทาง ในการ คิด ก่อนยิงเสมอ (ในกรณีมีเหตุให้ต้องใช้อาวุธปืน ในเคส ความรุนแรงขั้นสีแดง) คือ
  1. ไม่เห็นเป้าหมายเด่นชัด ไม่ยิง
  2. ไม่ได้ระยะที่มั่นใจ ไม่ยิง
  3. ในความรู้สึกของเจ้าหน้าที่เองยังไม่มั่นใจ ทั้งระยะยิงและความเด่นชัดของเป้าหมาย ไม่ยิง
  4. หัวหน้าชุดยังไม่สั่งให้ขึ้นอาวุธ ไม่ยิง
 • แยกแยะเป้าหมายการยิง กับ การยิงสกัด เมื่อมีเหตุให้ต้องยิง
 • ขอแนะนำ หากมีเหตุ เจ้าหน้าที่ที่อารักขา วีไอพี (V.I.P.) ให้เลือกระหว่างการพา วีไอพีออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือ เจ้าหน้าที่อารักขา จะยิงสู้?
 • จงเลือกวิธี รีบพา วีไอพี ออกจาก พื้นที่เสี่ยง ให้เร็วและปลอดภัยที่สุด
 • การ ยิงสกัด ให้เจ้าหน้าที่อารักขา ตำแหน่ง Tailor เป็นผู้ระวังหลัง
 • แต่ในกรณี เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่อารักขา ท่านใด เห็นเหตุก่อน จะเป็นผู้เตือนทีม และเข้าระงับเหตุ
 • แต่หากเป็นงานสีแดง จะมีชุดโจมตีเฉพาะ เข้าสกัด ชุดอารักขา วีไอพี รีบนำวีไอพีออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด

Coures

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

ความรู้เบื้องต้น

การทำความเคารพ ความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือ บิดามารดา,ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณ เพื่อน,ศิษย์

Read More »

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »