• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ
มันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?
-จุดล่อแหลม ในการปฏิบัติหน้าที่.
-เมื่อคืนได้พูดคุยกับสหายท่านหนึ่ง ที่เป็นเรื่องล่อแหลม ไม่สามารถเปิดเผยในเพจได้ ในบ้างกรณี เป็นเรื่องลึก ที่เปราะบาง.
-ข้อแนะนำ
หมั่นฝึกการควบคุมด้วยมือเปล่า.
-ว่างแผนงานให้รัดกุ่มและเตรียมแผนสำรอง.
-อย่าทำงานคนเดียว ให้จัดจนท.เป็นคู่บัดดี้.
-มีเหตุให้รายงานทันที และขอจนท.เพิ่มเข้ากดดัน.
-ประสานจนท.ในพื้นที่ทันที่ หากต้องเข้าควบคุม.
-แจ้ง ขออนุญาติในการเข้าควบคุม.
-อาวุธที่มีความรุนแรง ให้เลือกตีในจุดที่ ไม่ถึงชีวิต.
#ส่วนจนท.อารักขา มีเหตุ ให้รีบพาออก ไปยังพื้นที่ปลอดภัย จนท.พยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าปะทะเด็ดขาด.
ด้วยรัก
ชีวิน อัจฉริยะฉาย
I.D.T. B.G.192
P.P. B.G.01

Coures

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหล

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Tai Chi ไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทร

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut มวยไทยหัตถยุทธโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Wing Chun หวิงชุนโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกร

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้จนท.อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้จนท.อารักขาใช้อายุปืนได้.-แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีความจำเป

Read More »
Shopping Basket