• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]

ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

#ถาม.คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ?
ตอบ ฝึกมาครับ
ปัจจุบัน ประสบการณ์ที่มี วิธีการ การอารักขาเหมาะใช้ กับ ประเทศนี้เลยครับ.
#ถาม คุณชีวิน ขอจดทะเบียนบริษัทไหมค่ะ.
ตอบ จดไว้ครับ.
#ถาม คุณชีวิน จุดเด่นของจนท.ในบริษัทคุณชีวินคือ?.
ตอบ จนท.ทุกคนมีทักษะในการต่อสู้ป้องกัน ด้วยมือเปล่า อย่างน้อยมี คุณวุฒิ วิทยะฐานะสายดำ1ขึ้นทุกคน.
#ถาม แล้วการใช้อาวุธปืนล่ะค่ะ.
ตอบ ฝึกทักษะการใช้อาวุธ ทุกนาย แต่เรียนเพื่อรู้ อำนาจของอาวุธ เราจะต้องปฏิบัติ กับการใช้อาวุธปืนอย่างไร.
ชีวิน อัจฉริยะฉาย
P.P. B.G.01

Coures

Course Bodyguard

Taifudo academy Course: Bodyguard ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการณ์จากเบาไปสู

Read More »

Course TaiFuDo

Taifudo academy Course: Taifudo ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหล

Read More »

Course Tai Chi

Taifudo academy Course: Tai Chi ไทเก็กโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทร

Read More »

Course Muay Thai

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut มวยไทยหัตถยุทธโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(

Read More »

Course Wing Chun

Taifudo academy Course: Wing Chun หวิงชุนโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกร

Read More »

Course Kung Fu

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้จนท.อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้จนท.อารักขาใช้อายุปืนได้.-แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีความจำเป

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »
Shopping Basket