• 083 923 4204
  • taifudo@yahoo.com
  • Mon - Sun : 9:00 - 23:00

TAIFUDO ACADEMY

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ

(รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ)

ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]

ถาม? คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ? [TaiFuDo Bodyguard]
Share on facebook
Share on google
Share on pinterest
Share on twitter
Share on email
Share on print

#ถาม.คุณชีวิน คุณฝึกงานอารักขามาจริงหรือ?
ตอบ ฝึกมาครับ
ปัจจุบัน ประสบการณ์ที่มี วิธีการ การอารักขาเหมาะใช้ กับ ประเทศนี้เลยครับ.
#ถาม คุณชีวิน ขอจดทะเบียนบริษัทไหมค่ะ.
ตอบ จดไว้ครับ.
#ถาม คุณชีวิน จุดเด่นของจนท.ในบริษัทคุณชีวินคือ?.
ตอบ จนท.ทุกคนมีทักษะในการต่อสู้ป้องกัน ด้วยมือเปล่า อย่างน้อยมี คุณวุฒิ วิทยะฐานะสายดำ1ขึ้นทุกคน.
#ถาม แล้วการใช้อาวุธปืนล่ะค่ะ.
ตอบ ฝึกทักษะการใช้อาวุธ ทุกนาย แต่เรียนเพื่อรู้ อำนาจของอาวุธ เราจะต้องปฏิบัติ กับการใช้อาวุธปืนอย่างไร.
ชีวิน อัจฉริยะฉาย
P.P. B.G.01

Coures

Course Bodyguard [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Bodyguard (บอดี้การ์ด)ทฤษฎีงานอารักขา, รูปขบวนการเดิน,​ การเข้าควบคุมสถานการ

Read More »

Course TaiFuDo [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Taifudo (ไทฟูโดคลาสผู้ใหญ่) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ (รับร

Read More »

Course Tai Chi [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Tai Chi (ไทเก็ก)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระ

Read More »

Course Muay Thai [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Muay THai hattayut (มวยไทยหัตถยุทธ) โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุ

Read More »

Course Wing Chun [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Wing Chun (หวิงชุน)โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตร

Read More »

Course Kung Fu [TaiFuDo Academy]

Taifudo academy Course: Kung Fu กังฟูโรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ(รับรองหลักสูตรกระทรว

Read More »

More to explorer

ความรู้เบื้องต้น

การทำความเคารพ ความหมายทั้ง 5 ของนิ้วมือ บิดามารดา,ญาติพี่น้อง ครูบาอาจารย์,ผู้มีพระคุณ เพื่อน,ศิษย์

Read More »

หลักสูตร P.S.C [TaiFuDo Bodyguard]

#หลักสูตรP.S.C. 1 การขึ้นอาวุธมีซองปืน โดยใส่เสื้อเชิ๊ตคลุม ฝึกทักษะกันดูนะครับ.ด้วยรัก ชีวิน อัจฉริ

Read More »

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ [TaiFuDo Bodyguard]

งานอารักขาเอกชน ในประเทศไทย ยังไม่รองรับให้เจ้าหน้าที่อารักขาใช้อายุปืนได้ แต่ระบบการฝึกฝน ยังคงมีคว

Read More »

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธ [TaiFuDo Bodyguard]

จนท.อารักขาเอกชน กับการพกพาอาวุธปืน และจนท.รปภ.กับพกอาวุธ และใช้อาวุธมันมีผลหลังจาก การใช้อะไรบ้าง?-

Read More »