บทที่ 8 กังฟู (KungFu) “วิทยายุทธจีน” [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

แม้ผมจะชื่นชอบ และสนุกกับการฝึกมวยเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่ทำให้ผมเบื่อหน่ายการอยู่เมืองหลวงคือภาวะรถต

Read More »

บทที่ 9 กังฟู (KungFu) มวยจีนท่วงท่าสง่างาม [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

“ถ้านายอยากเรียนมวยจีนผมจะสอนให้แต่ถ้านายอยากมีชื่อเสียงบนผืนผ้าใบก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องอยากฝึกมวยกับผ

Read More »

บทที่ 10 ทิก๋วยลี้ ฉายาเซียนไม้เท้าเหล็ก [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

ในปี พ.ศ.2532 ขณะนั้นผมยังฝึกมวยจีนที่สำนักลิ่วเหอกับหมอน้อย หมอน้อยมีชื่อเสียงทางด้านรักษากระดูก เส

Read More »

บทที่ 4 คาราเต้ (Karate) วิถีมือเปล่า [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

ในปี พ.ศ.2530 ผมเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่กรุงเทพฯ ผมอยากฝึกฝนมวยต่อแต่ครั้งนี้ผมมองหามวย

Read More »

บทที่ 5 เทควันโด (Taekwondo) วิถีท่วงท่าเท้า [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

ผมฝึกคาราเต้ผ่านมาราวสามเดือน มีครั้งหนึ่งขณะฝึกคูมิเต้ ผมเข้าคู่ฝึกซ้อมคูมิเต้กับเพื่อนชื่อต๋อง ต๋อ

Read More »

บทที่ 6 ท่าดีมวยไชยา (Muay Chaiya) [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

“ต๊ะ นายเรียนแต่มวยต่างประเทศทำไมไม่เรียนมวยไทยด้วยว่ะ” เพื่อนคนหนึ่งพูด ผมหันไปมองหน้าเพื่อนคนนั้นด

Read More »

บทที่ 3 มวยสากล (Boxing) มวยหมัดและการฟุตเวิร์ค [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

เส้นทางฝึกยุทธเพิ่งเริ่มต้น วันที่ชัยซึ่งขณะนั้นฝึกมวยสากลกับพี่อ๊อด ต่อยผมแล้วผมก็จับชัยทุ่ม ทำให้ช

Read More »

บทที่ 2 ยูโด (Judo) วิถีแห่งความอ่อนนุ่ม [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

สมัยผมเป็นเด็กผมมักจะโดนคนอื่นแกล้งเพราะตัวเล็กและผอมดูเป็นคนอ่อนแอ น่าแกล้ง ตอนนั้นด้วยว่ายังเป็นเด

Read More »

บทที่ 1 “ฉินหน่า” (Chin Na) มวยคว้าจับหักล็อก [หนังสือศาสตร์แห่งไทฟูโด] [Taifudo Academy]

สำหรับผู้สนใจ และหลงใหลในเส้นทางวิทยายุทธผมจะพาทุกท่านเข้าไปในห้วงเวลาในการฝึกฝนมวย และแบ่งปันประสบก

Read More »

ความรู้เบื้องต้นและการปฎิบัติตัวพื้นฐาน [Taifudo Academy]

การแต่งกาย การแต่งกายขึ้นอยู่กับสถานที่ทำการฝึกหัดฝึกในโรงฝึก ควรแต่งกายตามกฎระเบียบของสถานที่ที่กำห

Read More »

ฝึกสอนและร่วมออกแบบศิลปะการต่อสู้ในฉากการต่อสู้ของภาพยนตร์องค์บาก 2 และองค์บาก 3 [TaiFuDo Academy]

ฝึกสอนและร่วมออกแบบศิลปะการต่อสู้ในฉากการต่อสู้ของภาพยนตร์องค์บาก2 และองค์บาก3 อาจารย์ชีวิน Master C

Read More »

พลองไทฟูโด [Taifudo Academy]

ไทฟูโด ยังแบ่งวิชาพลองออกเป็น พลองไทฟูโด 12 จังหวะ พลองผู้เฒ่า พลองหางหนู พลองสองหัว พลองสั้น, ยาว พ

Read More »

เข้าร่วมประชุมพัฒนาวิชาชีพกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ TPQI [Taifudo Academy]

#โรงเรียน​ศิลป​ศ​า​สต​ร์การ​ป้องกันตัว​ไทย​หัต​ถ​ยุทธ์​ #สถาบันไทฟูโด หาดใหญ่ สอนศิลปะป้องกันตัวไทฟู

Read More »

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน [Taifudo Academy]

กรณีผู้ที่ต้องการสิทธิบัตร (ใบรับรอง) จากทางโรงเรียน จะต้องเป็นผู้ที่ฝึกฝนศิลปะป้องกันตัวไทฟูโดหรือจ

Read More »

งานพิธีไหว้ครู [Taifudo Academy]

งานพิธีไหว้ครู ในทุก ๆ ปี ทางศูนย์ศิลปะป้องกันตัวไทฟูโด หรือสำนักไทฟูเต๋า ไท้ ฉี เฉวียน จะมีการจัดงา

Read More »

หลักสูตรไท่เก๊ก [Taifudo Academy]

โรงเรียนศิลปศาสตร์การป้องกันตัวไทยหัตถยุทธ หลักสูตร: ไท่เก๊ก ไท่เก๊กตระกูลหยาง (Yang), ไท่เก๊กสายเจิ

Read More »

สารบัญ