Taifudo Academy

สิบตำรวจเอกปรัชญา ณ ธรรม

thiland xinwu@2000x 100 logo

สิบตำรวจเอกปรัชญา ณ ธรรม

สิบตำรวจเอกปรัชญา ณ ธรรม
จ่าดำ
สมาชิกทั่วไป
รับราชการ
ผู้ฝึกสอนกีฬาจังหวัดยะลาในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ วิชายูโด มวยปล้ำ และยูยิตสู
“มิตรภาพ”
เพียงลม พัดผ่าน
เพียงลม พัดผ่าน