Taifudo Academy

อาจารย์สุภัตร์ ว่องเชาว์นิมิต

thiland xinwu@2000x 100 logo

อาจารย์สุภัตร์ ว่องเชาว์นิมิต

อาจารย์สุภัตร์ ว่องเชาว์นิมิต
สมาชิกทั่วไป
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านฮวงจุ้ย (ซินแสฮวงจุ้ย) รับจัดฮวงจุ้ยทั่วราชอาณาจักร

การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) 

หลักวิชาฮวงจุ้ยที่ศึกษา :
– การดูชัยภูมิฮวงจุ้ยที่ถูกต้อง อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– วิชาดาว 9 ยุค (เฮี่ยงคงปวยแช) อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– วิชาดาว 9 ยุค ขั้นสูง อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– ดวงจีน (โป๊ยยี่ ซี้เถียว) อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– ดวงจีนขั้นสูง ภาคพยากรณ์ อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– ฤกษ์ยามระบบธาตุแท้ อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– ฤกษ์ยาม 64 ข่วย อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– ฮวงจุ้ย 64 ข่วย (ฮวงจุ้ยขั้นสูง) อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– การรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาจีน อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– โหงวเฮ้ง อ.มาศ เคหาสน์ธรรม (ซินแสฮวงจุ้ยระดับโลก)
– โหงวเฮ้ง อ.อุดมพร แพงอ่อน (ปรมาจารย์โหงวเฮ้งอันอับ 1 ประเทศไทย)
– วิชา 60 มังกร อ.อุดมพร แพงอ่อน
– วิชาลิ่วฝา Francis Leyau (ซินแสระดับโลกชาวมาเลเซีย)
– วิชาจับยาม (การทายเหตุการณ์ระบบอี้จิง) Grand Master Wincent Koh (ซินแสระดับโลกชาวสิงคโปร์)
– วิชาจักรพรรดิดาวเหนือ (จี๋มุ้ยเต้าเสี่ยว) Grand Master Wincent Koh (ซินแสระดับโลกชาวสิงคโปร์)
– หลักการพยากรณ์ (โหราศาสตร์ไทย)
– วิชาหัตถศาสตร์ ทั่วไป พ.อ. (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา (ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ อันดับ 1 ประเทศไทย )
– วิชาหัตถศาสตร์ ภาคพยากรณ์ ( ขั้นสูง ) พ.อ. (พิเศษ) ปรีชา แดงบุปผา (ปรมาจารย์วิชาหัตถศาสตร์ อันดับ 1 ประเทศไทย )
– วิชาโหราศาสตร์ไทย และ เลข 7 ตัว โดย อาจารย์สะพานเดินเรือ

ผลงานปัจจุบัน :
– ปัจจุบัน มีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้วนฮวงจุ้ย รับจัดฮวงจุ้ย ทั่วราชอาณาจักร
– ติดตามศึกษาและเป็นผู้ช่วยอ.มาศ เคหาสน์ธรรม ในการจัดฮวงจุ้ย ให้กับบริษัทชั้นนำและองค์กรต่างๆทั้งบ้าน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงแรม หน่วยงานใหญ่ๆต่างๆ ในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551
– ได้รับความไว้วางใจจากท่าน อ.มาศ เคหาสน์ธรรมให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าอบรมฮวงจุ้ยในห้องสัมมนา และบุคคลที่สนใจทั่วไปในงานสัมมนาฮวงจุ้ยประจำปีในนามสถาบันฯ
– ได้รับมอบหมายจากท่าน อ.มาศ เคหาสน์ธรรม ให้เป็นผู้ตรวจสอบดวงชะตา ให้แก่บุคคลทั่วไป ในงานสัมมนาฮวงจุ้ยประจำปีในนามสถาบันฯ
– ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบดวงชะตาให้แก่บุคคลทั่วไปในงานต่างๆ ในนามสถาบันฮวงจุ้ยอ.มาศ
– ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เขียนบทความวิชาการฮวงจุ้ย ลงในนิตยสารต่างๆ ในนามสถาบันฮวงจุ้ย อ.มาศ

“ต้องการความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”