Taifudo Academy

ว่าที่ร้อยตรีพนมกร หงษ์ประยูร

thiland xinwu@2000x 100 logo

ว่าที่ร้อยตรีพนมกร หงษ์ประยูร

ว่าที่ร้อยตรีพนมกร หงษ์ประยูร
ติ่ง
สมาชิกทั่วไป

ประวัติการเรียน :
หลักสูตรปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีโยธา
มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต อุเทนถวาย

ประวัติการฝึกยุทธต่าง ๆ :
เรียนมวยไทย 2539 อายุ 9 ปี มีความสนใจเรื่องมวยไทย ศึกษาด้วยตัวเองจากตำรามวยไทยทั่วไป
2547 เรียนจาก อาจารย์ ตะวัน อ่อนน้อม (อ.ตะวัน อ่อนน้อม เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการต่อสู้มวยไทย เนื่องจากท่าน จบ วิทยาลัยพละ สุพรรณบุรี)
2548 ได้มีโอกาสเรียนมวยไทย นวรัช กับ พันเอกพิเศษ อำนาจ พุกศรีสุก เนื่องจาก อาจารย์ ตะวัน อ่อนน้อม ได้ชี้แนะ และ ภายหลังได้เข้าคู่กัน(บัดดี้) เรียนมวยไทย นวรัช กับครู อำนาจ จนถึงปัจุบัน
2550 ได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ ครูบุญธรรม เจริญสุข วิชาดาบพระราชวังเดิม หรือ ดาบสมุทรปราการ เนื่องจากท่านชราภาพมากแล้วจึงได้แค่การพูดคุย 2556 ท่านให้ไปตามหาลูกศิษย์ของท่านที่บางด้วน ครูประเสริฐ และที่แพรกษา ครูพูน นาคเดช เพื่อศึกษาต่อ
2558 ได้มีโอกาสเรียน ไอคิโด ที่ Thai japan dojo ระดับสาย 6 kyu

ผลงาน :
งานที่เคยทำมาเป็นงานก่อสร้าง ดูแลงานโครงสร้าง สถาปัตย์ ปัจจุบัน ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโด สร้าง และ ขาย ของบริษัท KPN LAND

“เปิดรับเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ “